İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

KOBİ’lere 3 Milyar Liralık Kredi Desteği

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, KOBİ'lere toplam 3 Milyar TL'lik kredi destek programını 11 Kasım 2010 tarihinde açıkladı.
 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, destek paketinin Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programı ile İhracat Kredisi Destek Programlarından oluştuğunu belirtti.
 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Bakanlık Müsteşarı Ali Boğa, KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan ile birlikte yeni Başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında KOBİ'lere yönelik yeni kredi paketini açıkladı. Toplantıya Müsteşar Yardımcısı Niyazi İlter'in yanısıra Başkan Yardımcıları Bayram Mecit ve Tuna Şahin de katılım sağladı.
 
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, KOBİ’erimiz ile esnaf ve sanatkarlarımız için güzel bir bayram hediyesi hazırlamış  olduklarını belirten Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, konuşmasına şöyle devam etti;
 
“Ülkemizde sayıları 3 milyonu aşan işletmelerin yüzde 99’undan fazlasının küçük ve orta ölçekli olması, KOBİ’lere yönelik bu tip desteklere önem kazandırıyor.
 
Reel ekonomiyi, birkaç büyük ve başarılı firma üzerinden okumak, kesinlikle doğru bir yaklaşım değildir.
 
Ekonomik büyümenin tabana yayılması ve gerçek bir refah oluşturması için, KOBİ’lerin başarılı bir kimliğe bürünmeleri elzemdir.
 
Zira ülkemizde sayıları 3 milyonu aşan işletmelerin yüzde 99'undan fazlasını oluşturan KOBİ’ler, ihracata ve üretilen toplam katma değere de önemli katkı vermektedirler.
 
KOBİ’ler, rekabetçilik kültürünün gelişmesi, müşteri taleplerine duyarlılık, yeniliklere açıklık ve krizlere karşı esneklik gibi özellikleriyle de, ekonomiye canlılık kazandırmaktadırlar.
 
Şunu memnuniyetle söyleyebilirim ki KOBİ’ler, küresel krizden hızlı ve ağır hasar almadan çıkışımızın anahtarı olmuşlar, krizi fırsata dönüştürmeyi bilmişlerdir.
 
Bu önemleri nedeniyle, ekonomik ve sosyal politikalarımızı belirlerken ve geleceğimiz kurgularken, KOBİ’lere ayrı ve özel bir parantez açtık, açıyoruz.
 
Hükümetimizin 2011-2013 dönemini kapsayan orta vadeli programında da, KOBİ’lere ve reel ekonomiye yönelik önemli atıflar yaptık.
 
Türkiye’nin daha rekabetçi bir ülke haline gelmesi için, finans sistemini geliştirmeden iş ortamını iyileştirmeye, Ar-Ge ve yenilikçiliği yaygınlaştırmadan enerji ve ulaşım altyapısını geliştirmeye kadar her alanda yoğun çalışmalar yapıyoruz.
 
İş ortamında yaptığımız bu genel iyileştirmelere ilave olarak, KOBİ’leri her bakımdan desteklemeye de büyük önem veriyoruz.
 
Geçen yıl yaptığımız kanun değişikliğiyle, KOSGEB’in hedef kitlesini imalat sanayinin yanı sıra, hizmet ve ticaret sektörlerini de kapsayacak şekilde genişlettik.
 
Ardından da KOSGEB Destek Sisteminde genişleyen hedef kitlenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek önemli değişiklikler yaptık.
 
KOBİ’lerimizin bölge, sektör ve ölçeklerine göre farklılaşan ihtiyaçlarına uygun, proje esaslı yeni destek programlarını uygulamaya başladık.
 
Böylece her KOBİ’ye aynı desteği veren bir yapıdan, farklı KOBİ ihtiyaçlarına cevap üreten esnek ve dinamik bir yapıya geçmiş olduk.
 
KOBİ’lerimizin ihracata yönelmeleri için İhracat Kredisi Destek Programını, büyümeye yönlenmeleri için de Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programını kullanıma sunuyoruz.
 
KOBİ’lerin sayılarını artırmak kadar, rekabetçi niteliklerini artırmaya da büyük önem veriyoruz.
 
Bu nedenle, uyguladığımız her yeni programda, destek miktarını olduğu kadar, destek niteliğini de geliştirecek adımlar atıyoruz.
 
Bu yeni kredi programında da, ilk defa ölçek anlamında farklılaştırmaya gidiyor, kredi üst limitlerini işletmelerin ölçeğine göre artırıyoruz.
 
Ölçek kriterini kullanarak, daha fazla istihdam sağlayan, daha fazla katma değer üreten ve yatırımları daha fazla olan işletmelere, daha fazla kredi kullanma imkanı getiriyoruz.
 
Bu tavrımız da, istihdam, ihracat, katma değer ve yatırım konusundaki hassasiyeti ve önceliklerimizi ortaya koymaktadır.
 
KOBİ’lerin hız ve esnekliklerini yitirmeden, optimum büyüklüklere ulaşmaları ve ölçek ekonomisinden istifade etmeleri gerekiyor.”
 
ÖLÇEK ENDEKSLİ BÜYÜME KREDİSİ DESTEK PROGRAMI
 
Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programı hakkında bilgi veren Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, bu program ile ilgili olarak şunları söyledi;
 
“Bu kredi faiz desteği programı ile, KOBİ’lerimiz ve esnaf-sanatkarlarımızı yeni finansman imkanlarına kavuşturacak ve üzerlerindeki finansman yüklerini azaltacağız.
 
Böylece işletmelerimize hızlı ve sürdürülebilir bir büyüme ortamı hazırlayacak, kapasite geliştirmelerini, yeni yatırım yapmalarını ve istihdam artırmalarını sağlayacağız.
 
Bu program, mevcut yatırımların ürün, pazarlama, üretim yeri veya finansman yapısını da daha rekabetçi hale getirecektir. Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programı’nda kredi üst limitlerini; mikro ölçekli işletmeler için 30 bin Lira, küçük ölçekli işletmeler için 50 bin Lira, orta ölçekli işletmeler için de 80 bin Lira olarak belirledik.
 
Daha önceki bazı programlarımızda olduğu gibi, bu programda da kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yapacağız.
 
Şahıs işletmelerinde, işletme sahibinin kadın girişimci olması halinde, kredi üst limitlerini 10 bin Lira artıracağız.
 
Kredi vadesi, ilk altı ayı ödemesiz, geri kalanı eşit taksitler halinde toplam 18 ay olan destekte, faiz veya kar payının sadece 4’te 1’i işletme tarafından ödenecek, kalan 4’te 3’ünü ise yani yüzde 75’ini KOSGEB karşılayacaktır.
 
Kredinin en üst limitte kullanılması halinde, bankaya ödenmesi gereken faiz, mikro ölçekli işletmelerde 859 Lira, küçük ölçekli işletmelerde 1.431 Lira, orta ölçekli işletmelerde ise 2 bin 300 Lira ile sınırlı kalmaktadır.
 
Bu durumda KOSGEB payı ise, mikro ölçekli işletmeler için 2 bin 576 Lira’yı, küçük ölçekli işletmelerde 4 bin 294 Lira’yı ve orta ölçekli işletmelerde 6 bin 900 Lira’yı bulabilmektedir.
 
Bu programdan 44 bin civarında işletmenin yararlanmasını ve yaklaşık 1.5 Milyar Lira kredi hacmi oluşturmayı hedefliyoruz.”
 
İHRACAT KREDİSİ DESTEK PROGRAMI
 
KOSGEB’in ikinci kredi faiz destek programı olan İhracat Kredisi Destek Programı hakkında
 ise, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün şunları belirtti;
 
 “Bu destekten yararlanan KOBİ’ler, küresel rekabet güçlerini ve ihracattaki paylarını artırabileceklerdir.
 
Program, hali hazırda ihracat yapan KOBİ’lerimizin ihracat yeteneklerini geliştireceği gibi, birçok işletmenin de sıfırdan ihracat yapmaya başlamasını sağlayacaktır.
 
Kambiyo mevzuatına göre döviz kredisi kullanma ehliyetine sahip, yasal süresi içinde ihracat taahhüdünde bulunabilecek işletmeler, bu programdan yararlanabileceklerdir.
 
İhracat Kredisi Destek Programı’nda, işletme başına kredi üst limiti 200 bin dolardır; yine dileyen firmalar, daha az miktarlarda da kredi kullanabileceklerdir.
 
6 ay vadeli olan destekte, faiz veya kar payının yine dörtte üçünü KOSGEB karşılayacak, sadece dörtte birini işletmeler ödeyecektir.
Böylece en üst miktarda kredi kullanan işletmeler, sadece 874 dolar faiz öderken, KOSGEB 2 bin 623 dolar faiz ödeyecektir.
 
Bu programdan da 5 binin üzerinde işletmenin yararlanmasını ve 1.5 milyar Liralık kredi hacmi oluşmasını planlıyoruz.
 
Böylece destekten yararlanan KOBİ’lerimizin en az 1 milyar dolar ilave ihracat yapmalarını bekliyoruz.”
 
BAŞVURULAR 23 KASIMDAN İTİBAREN YAPILABİLECEK
 
İki programdan da yararlanmak isteyen ve KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olan işletmelerin, istenen belgeler ile birlikte anlaşma yapılan banka şubelerinden herhangi birine başvuru yapabileceklerini belirten Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, konuşmasında;
 
“Her iki kredi destek programı kapsamında bankaların alacakları masraflar, uyguladıkları cari rakamlardan daha düşük olacaktır.
 
KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olmayan işletmelerin ise, öncelikle veri tabanına kayıt olmak için, www.kosgeb.gov.tr adresinden başvuru yapmaları veya KOSGEB Hizmet Merkezleri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
 
KOSGEB, İhracat Kredisi Destek Programı için 17, Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programı için de 18 banka ile anlaşma yapmıştır.
 
Desteklerden yararlanmak isteyen işletmeler, bu bankaların herhangi bir şubesine, hemen bayram sonrasında, 23 Kasım tarihinden itibaren başvuru yapabileceklerdir.
 
Teminat sıkıntısı çeken işletmelerimiz, bu konuda Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye başvurabilecektir.
 
KOBİ’lerimiz ve girişimcilerimiz, programlar hakkındaki bilgilere KOSGEB’in web sitesinden, 444 1 567 numaralı KOSGEB Çağrı Merkezi’nden veya KOSGEB Hizmet Merkezlerinden ulaşabileceklerdir.”  dedi.

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuÅŸ ürünler stethoscope case bahisnow giriÅŸ casino slot korsan taksi asyabahis giris baymavi giris betgram giris betmatik giris bets10 giris betvole giris casinomaxi giris casinovale giris celtabet giris dinamobet giris dumanbet giris gencobahis giris gobahis giris gorabet giris holiganbet giris imajbet giris makrobet giris mariobet giris milanobet giris mobilbahis giris oslobet giris piabet giris pinbahis giris polobet giris pulibet giris safirbet giris supertotobet giris tempobet giris trbet giris tulipbet giris vegabet giris vevobahis giris grandbetting vdcasino sekabet Elitbahis Sahabet Casibom Bahis Aresbet Redwin casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow Jupwin Lordcasino Onwin casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino bahisnow book of ra Slotbar Musclebet Holiganbet aspercasino lordcasino jupwin elitbahis casinoslot kralbet zingabet bodrum escort Bahisnow şimdibahis betizm betbey netxcasino Casinoslot betbey simdibahis hipodrombet hipodrombet bettingpro.in slotcasino julibet julibet betizm netxcasino nisanbet casinolevant betovis enobahis hiperwin ganobet boxbahis casibom musclebet betmarlo bizimbahis afroditbet betpuan fashionbet reynbet etrabet bahistek lordcasino bahisbudur aresbet jupwin albibet maksibet betgaranti dellabet pusulabet metroslot turkbet betturkey bahisnow tv meritking okey oyna aviator simsek rulet meritking sweet bonanza Aviator Sweet Bonanza big bass bonanza cratosslot betbonusking.com wild wild riches kavbet kavbet pragmatic play casinoslot fruit party bigger bass bonanza cashbonanza pragmatic Wolf Gold Gates Of Olympus Dog House honey honey honey vdcasino giriş marsbahis buffaloking Pirate Gold madame destiny pandas fortune rulet forum sitesi tombalakartlari tombalabingo sweetbonanzaoyunu sweetbonanzademo aviatoroyunu aviatorbahisoyunu aviatorbahis tombalaoyna Casino Forum Şişli Escort Betrouwbare online casino - Dutch Casino Топ рейтинг - Самые лучшие бонусы игрокам от букмекера и казино Casino Förslag, svenska online casino Ruleta en vivo bono sin depósito espana. Mejores Casas de Apuestas, Mejores Casinos Online España 2022 Book of Ra 6 Book Of Ra Two Symbols Book Of Ra Xpand Book Of Ra Fixed Beste Online Casinos Beste Online Casinos für Deutschland, online casino spielotheken Novoline Spielotheken Online Sportwetten online spielothek Online Casinos Online Casinos und Spielotheken online casino bonus ohne einzahlung best 10 casinos Spassino free casino bonuses casinos without verification ecopayz casino No Deposit Casino Bonus Best Online Casinos 2022 bitcoin bahis siteleri no deposit bonus canlı iddaa siteleri bahis siteleri yeni adresi 2022 bahis siteleri yeni adresi bahis siteleri para yatırma kolay para yatırılan bahis siteleri kolay bahis siteleri avrupa bahis siteleri Favorisen Güncel freebet veren siteler Best Curacao Online Casino - No KYC Casino Süperbahis Giriş tumbet bahis sitesi New Online Casino 2022 with No Deposit Bonus favorisen tiki bonanza oyna bomb bonanza oyna