İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yönetim kurulu ve müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiki için son gün 31 Ocak 2014

1. Yönetim kurulu karar defteri ve kapanış tasdiki

Yönetim kurulu karar defteri, anonim şirketlerde yönetim kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı defterdir. Anonim şirketler tarafından tutulması zorunlu olan defterlerden sadece yönetim kurulu karar defteri ile yevmiye defteri kapanış tasdikine tabi tutulmuştur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun(‘‘TTK’’)  m. 64/3 hükmü uyarınca yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdiki, tasdiki izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılmaldır. Bu itibarla, özel hesap dönemine sahip olanlar hariç tüm anonim şirketlerin yönetim kurulu karar defterlerinin kapanış tasdikini 31 Ocak 2014 tarihine kadar notere yaptırmaları zorunludur. Yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdikinin süresi içerisinde yaptırılmaması halinde, tasdiki yaptırmayanlar 4.481 –TL(2014 yılı için) idari para cezasıyla cezalandırılabileceklerdir (TTK m. 562/1-c).

2. Müdürler kurulu karar defteri ve kapanış tasdiki

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’’in (RG:19 Aralık 2012-28502) m. 11/4 hükmü uyarınca; limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi, isteğe bağlı olarak ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilmektedir. Müdürler kurulu karar defterinin ayrı olarak tutulması halinde bu defterlerin açılış ve kapanış onayları, anonim şirket yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümlere tabi olacaktır. Bu itibarla, isteğe bağlı olarak tutulsa da, özel hesap dönemine sahip olanlar hariç tüm limited şirketlerin müdürler kurulu karar defterlerinin kapanış tasdikini 31 Ocak 2014 tarihine kadar notere yaptırmaları zorunludur. Müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdikinin süresi içerisinde yaptırılmaması halinde, tasdiki yaptırmayanlar 4.481 –TL(2014 yılı için) idari para cezasıyla cezalandırılabileceklerdir (TTK m. 562/1-c).

Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.