İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Mali Affın taslağı TBMM’ne sunuldu

Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı borç yapılandırması kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Başta vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarıyla elektrik, su, doğalgaz ve trafik cezalarına getirilen ödeme kolaylığı alt komisyonda görüşülecek. Ardından Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek. Burada da yapılacak değerlendirmelerin ardından Meclis Genel Kurulu'nda son şekli verilecek.

Söz konusu kanun tasarısı ve gerekçesine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı