İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

e-Fatura’ya geçiş 3 ay ertelendi

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren belli mükellef grupları için zorunlu tutulan elektronik ortamda faturalaşma, bu mükelleflerin istemeleri halinde 1 Nisan 2014'e kadar kağıt ortamında da yapılabilecek.
 
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1 Ocak 2016'ya kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorunda olacak.

ELEKTRONİK fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 1 Nisan 2014'ten itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunlu olacak.

Maliye Bakanlığının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğ ile Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan tanıyan e-Arşiv uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

e-Arşiv uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları, e-Fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek zorunda olacak.

Mükellefler, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv uygulaması kapsamın dafatura oluşturmaya, kağıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz edecek.

e-Arşiv uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler; vergi mükellefi olmayanlara ise e-Arşiv uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kağıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunlu olacak.

Uygulamadan yararlanma yöntemleri ve başvuru
Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekecek.

Mükellefler, e-Arşiv uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Gelir İdaresi Başkanlığından izinli özel bilgi işlem sistemi üzerinden kullanabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan mükelleflere yazı ile e-Arşiv izni verecek.

Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu eksiklikleri gidermeleri için 1 yıl süre verilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığından izin alan özel entegratörler, anlaşma yaptıkları mükelleflere ilişkin bilgileri Başkanlık sistemine yüklediklerinde www.efatura.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan kılavuzlarda açıklanan elektronik mesaj yapısına uygun onayı almaları halinde anlaşma yaptıkları mükelleflere e-Arşiv hizmeti vermeye başlayabilecek.

e-Arşiv uygulaması kapsamında düzenlenen belgeler Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilen bilgi işlem sisteminde veya özel entegratör sisteminde oluşturulacak.
Mükellefler, istemeleri halinde fatura formatı olarak www.efatura.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan e-Fatura format ve standardını da kullanabilecek.

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışında düzenlenecek faturalar
e-Arşiv izni olup internet üzerinden vergi mükellefi olmayanlara mal ve hizmet satışı yapanlar, yaptıkları satışlara ilişkin faturaları elektronik ortamda iletmek zorunda olacak. Söz konusu satışlarda belirlenen kağıt çıktının sevk edilen malın yanında bulunması gerekecek.

e-Arşiv uygulaması kapsamında internet üzerinden mal ve hizmet satışında düzenlenecek faturalarda, satış işleminin yapıldığı web adresi, ödeme şekli, ödeme tarihi, gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı, satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih gibi bilgilerin bulunması gerekecek. Ayrıca fatura üzerinde “Bu satış internet üzerinden yapılmıştır” ifadesine yer verilecek.

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1 Ocak 2016'ya kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorunda olacak. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce e-Fatura ve e-Arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekecek.

İnternet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, sigorta poliçesi vb. belgeleri düzenleyenler zorunluluk kapsamı dışında olacak.

Sorumluluk ve cezai müeyyideler
Mükellefler, almış oldukları izin kapsamında düzenledikleri belgelerde yer verdikleri bilgilerin gerçek duruma uygunluğundan sorumlu olacak.
Tebliğle getirilen usul ve esaslara aykırı hareket eden mükelleflerin ve özel entegratörlerin e-Arşiv izni iptal edilebilecek.

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, 1 yıl içerisinde, faturalama süreçleri ile bilgi işlem sistemlerini belirlenen usul ve esaslara uygun hale getirmek zorunda olacak.

Ödeme kaydedici cihaz üzerinden yapılan satışlar
Ödeme kaydedici cihazlar üzerinden gerçekleştirilen ve e-Fatura veya elektronik arşiv faturası ile belgelendirilen satışlarda, ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenecek bilgi fişi, satış anında düzenlenmek ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanmak şartıyla irsaliye yerine geçecek.

Öte yandan, 397 ve 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 1 Nisan 2014'ten itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunlu olacak. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edebilecek.

Mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 1 Nisan 2014'ten itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunlu olacak.

Kaynak : İTO

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuş ürünler stethoscope case