İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinde Süre 01.08.2011

405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği Meslek Mensuplarının Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerine Ait Bilgileri Elektronik Ortamda Maliye Bakanlığı’na Bildirmesine İlişkin Süre 407 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.08.2011 tarihine ertelenmiştir.

Bilindiği üzere 19.02.2011 Tarih ve 27851 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 405 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 340 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmış ve bu değişiklik sonucunda meslek mensuplarının mükellefleri ile düzenledikleri söz konusu aracılık sözleşmelerinin internet ortamında Maliye Bakanlığı’na bildirimi zorunlu hale getirilmiştir.

Buna göre ; meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek  mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.

Söz konusu bildirimin yapılacağı süre 407 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre;

– Meslek mensupları ile mükellefler arasında 01.08.2011 tarihinden itibaren düzenlenecek Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde,

– 01.08.2011 tarihinden önce meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam eden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından 01.08.2011 tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde,

– 01.08.2011 tarihinden itibaren Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin süresinin sona ermesi, iptal ya da feshedilmesi durumunda buna ilişkin bilgi girişinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.