İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

01.10.2013’den İtibaren Yeni Nesil Yazar Kasa Zorunluluğu Başlıyor

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğler ile ilgili mevzuata göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflere yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti getirilmiştir. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş öngörülmektedir.

Ödeme kaydedici cihaz ile EFT-POS cihazı tek bir elektronik yapı altında toplanarak oluşturulan EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazların mükelleflerimiz tarafından kullanılmaya başlanması iş yerlerine zaman ve maliyet kazancı sağlayacak, aynı zamanda taşınabilir özelliği sayesinde de iş yeri dışında kullanımı da mümkün olabilecektir.

Seyyar EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı ile ilgili olarak mükelleflerimizi bilgilendirmek ve söz konusu cihazların kullanımında karşılaşabilecekleri sorunlara ışık tutabilmek amacıyla bu konuda Başkanlığımıza ulaşan çeşitli sorular doğrultusunda mükelleflerimize yol göstereceğini düşündüğümüz kısa bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz nedir?

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz, yazar kasa olarak bilinen klasik ödeme kaydedici cihazlar ile alışverişlerde kredi kartları için kullanılan POS cihazlarının özelliklerini bir arada bulunduran ve teknik özellikleri Gelir İdare Başkanlığınca belirlenen cihazdır. Bu cihazla alışveriş esnasında tek bir makine kullanılarak mükelleflerimiz yasal zorunlulukları yerine getirebilmekte ve nihai tüketiciler de zaman kaybı yaşamadan alışverişlerini bitirmektedir. Aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyle mücadele açısından da etkin bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükellefler kimlerdir?

Perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden mükelleflerin, Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları" kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

01/10/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanma zorunluluğu bulunan mükellefler kimlerdir?

– Faaliyetlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden seyyar EFT-POS cihazı kullananlar,

– Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler,

01/10/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanmak zorundadırlar.

Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma zorunluluğu bulunan mükellefler kimlerdir ve bu cihazları kullanma mecburiyeti hangi tarihte başlayacaktır?

– İşyerlerinde seyyar EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmayıp, sabit olarak basit veya bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihaz kullanan mükellefler,

– Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükellefler,

– İhtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükellefler,

01/01/2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.

Toptan satışlarına ilişkin tahsilatını seyyar EFT-POS cihazı ile yapan firmanın yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti var mıdır?

Mükellefimizin sadece toptan satışlarının olması nedeniyle ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmadığından seyyar EFT-POS cihaz kullanıyor olsa dahi EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır.

Hem toptan hem de perakende satışı bulunan mükelleflerin seyyar EFT-POS cihazlarını fatura bedellerinin tahsil edilmesinde kullanmaları halinde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunlulukları var mıdır?

Seyyar EFT-POS cihazı kullanan ve sadece toptan satışı bulunan mükelleflerimizin, seyyar EFT-POS cihazı toptan satış bedellerinin tahsilinde kullanılması halinde, bu tahsilatlarda EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaza geçilmesi zorunlu değildir.

Bununla birlikte toptan satış yapan mükelleflerimizin az da olsa perakende satışı bulunuyorsa ve tahsilat seyyar EFT-POS cihazı ile gerçekleştiriliyorsa bu tahsilatlar için EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılması zorunludur.

Market işleten mükellefin seyyar EFT-POS cihazı bulunması durumunda söz konusu faaliyetinden dolayı yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanma zorunluluğu var mıdır?

Bu durumda seyyar EFT-POS'ların yerine, 01/10/2013 tarihine kadar EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların alınması ve fatura tarihinden itibaren en geç 90 gün (30/12/2013 tarihini geçmemek üzere) içerisinde vergi dairesine kayıt ettirilerek kullanmaya başlanılması gerekmektedir.

Bayan hazır giyim alanında faaliyet gösteren firmanın bayilerinden olan alacağını garanti altına almak ve tahsilatlarını hızlandırmak için bayilere kendi adına kayıtlı seyyar EFT-POS cihazlarını vermesi durumunda bu cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile değiştirilmesi zorunlu mudur?

Perakende teslimde bulunan bayilerin faaliyetlerinde ana firmaya bağlı seyyar EFT-POS kullanmaları halinde, 01/10/2013 tarihinden itibaren, bu cihazların yerine kendi adlarına kayıtlı EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmaları gerekmektedir.

Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarımı işi ile iştigal eden ve mal satışında bulunduğu firmalardan nakde dönüşmüş alacaklarını tahsil etmek amacıyla seyyar EFT-POS cihazı kullanan firmanın yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti var mıdır?

Yedek parça satışı yapmayan oto sanatkârlarının (motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı ile uğraşanlar) ödeme kaydedici cihaz fişi kullanma zorunluluğu bulunmadığından söz konusu faaliyetlerine istinaden Vergi Usul Kanununa göre fatura veya perakende satış fişi düzenlemeleri şartıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

Kargo ve lojistik taşımacılık faaliyetinde bulunan ve tahsilâtlarını kapıdan ödeme sistemiyle seyyar EFT-POS cihazı kullanarak gerçekleştiren firmanın yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti var mıdır?

Kargo ve lojistik taşımacılık faaliyetinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmadığından bu firmaların söz konusu tahsilâtlarla ilgili olarak yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır.

Pazarda seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti var mıdır?

Pazar takibi suretiyle yapılan mal satışı ve hizmet ifası faaliyetinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmadığından, bu satışlara ilişkin Vergi Usul Kanununa göre fatura veya perakende satış fişi düzenlenmesi şartıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

Altın ve gümüşten mücevher ve takı satışı faaliyetinde bulunan ve mobil pos cihazı kullanan firmanın EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu var mıdır?

Perakende ticaretle uğraşan birinci ve ikinci sınıf tacir kapsamına giren kuyumcuların faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanmaları durumunda 1/10/2013 tarihine kadar bahse konu seyyar EFT-POS cihazlarının yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almaları gerekmektedir.

Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükellefler mevcut ödeme kaydedici cihazlarını ne zamana kadar kullanabilirler?

Mükellefler, mevcut ödeme kaydedici cihazlarını 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler. Ancak 01/01/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz hurdaya ayrılır.

Perakende satış yapan ve satış faturalarını bilgisayardan düzenleyen ancak ödeme kaydedici cihazı bulunduğu halde kullanmayan firmanın yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu var mıdır?

Firmanın bütün satışlarını bilgisayar üzerinden düzenliyor olması yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetini kaldırmamakta olup, perakende olarak gerçekleştirilen ve Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenleme zorunluluğu olmayan satışlarını belgelendirmek üzere yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alarak kullanması gerekmektedir.

3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinde yapılan değişiklikler ile ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti dışında bırakılan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu var mıdır?

Ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti kapsamı dışında bırakılan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

Genel Tebliğ, Uygulama İç Genelgesi gibi mevzuat düzenlemeleri ile ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti kapsamı dışında bırakılan mükelleflere ilişkin güncel liste ekte yer almakta olup, ayrıca söz konusu listeye İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı internet adresinde bulunan usul tamimleri bölümünden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Mükelleflerin kullanmak üzere satın aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar için amortisman ayırma imkanı var mıdır?

Kullanmak üzere yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alan mükellefler, bu cihazları için %100'e kadar amortisman ayırabileceklerdir.

 

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuş ürünler stethoscope case bahisnow giriş casino slot bethouse korsan taksi asyabahis giris baymavi giris betgram giris betmatik giris bets10 giris betvole giris casinomaxi giris casinovale giris celtabet giris dinamobet giris dumanbet giris gencobahis giris gobahis giris gorabet giris holiganbet giris imajbet giris makrobet giris mariobet giris milanobet giris mobilbahis giris oslobet giris piabet giris pinbahis giris polobet giris pulibet giris safirbet giris supertotobet giris tempobet giris trbet giris tulipbet giris vegabet giris vevobahis giris grandbetting vdcasino sekabet stethoscope case Shapermint Bra Reviews Best Bras Best Shaping Lingerie Best Minimizer Bras Best Brain Supplements Boost Memory Best Teeth Whitening Products The Best Gaming Monitors Raycon Reviews Skullcandy Wireless Earbuds Reviews Best Dog Crates Best Hair Products Best Gaming Chair Testosterone Booster Navage Nasal Care Products Reviews The Best Smartwatches for 2021 Best Women's Swimsuits Ruggable Rugs Review Provitalize Reviews The Best Eczema Creams Best Strapless Bra Top Dishwasher Reviews Best Laptop Backpacks Best Elliptical Machines Best Air Fryers Best Skin Care Products The Best Pillows Nutritional Supplements Reviews Best Probiotic Supplements The best smartwatches Best Hair Growth Products Best Stethoscopes for Nurses Stethoscopes for Nurses 2021 Best Pulse Oximeters The Best 27-inch Monitors Best Car Battery Reviews Best Dog Toys Reviews Good Toys For Dogs Reviews The Best Blenders Reviews Best Hair Growth Products Elitbahis Sahabet Casibom Bahis Aresbet Redwin casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot Pineseed Token bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow Jupwin Lordcasino Onwin casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino bahisnow book of ra bethouse Slotbar Musclebet Holiganbet aspercasino The Witcher Reviews Goli Gummies Review The Best Portable Air FIXD Review The Best Trusted Butcher Chef Knife Shine Armor Quick Coat Review Best Glassdoor Reviews The Best Office Chair The Best Cordless Vacuum Cleaners The Best Air Purifiers Best Keto Bhb Reviews The Best Instant Pots Best Coffee Grinder Reviews Instant Pot Air Fryer Review Best Water Filter Pitcher Reviews Best Beard Trimmer Review Best Peloton Best Dehumidifier Reviews Best Roselinlin Reviews Serovital Reviews Simplisafe Reviews The Best Wireless Earbuds USA Exercise Bike Reviews Best Standing Desk Review Best Surge Protector Best Toaster Oven Reviews Best Humidifier Review Adjustable Dumbbells Reviews Purple Mattress Review The Best Portable Air Conditioners nutrathrivereviews.com Best Live Wave Reviews The Best Handheld Vacuum Capillus Laser Cap Review The Best Robot Vacuums Best Desk Chair Reviews Tree's Wings Reviews LED Strip Lights Reviews Best Air Compressor Reviews Best Self-Propelled Lawn Mowers Best Oscillating Tool Reviews Best Shop Vac Reviews Best Cordless Drill Reviews Best Miter Saw Reviews Best Tool Chest Reviews Track Saw Reviews Best Stud Finder Reviews Ryobi Weed Eater Reviews The Best Hearing Aids Body Pillow Covers Reviews Salt Reviews Respirator Mask Reviews Best Cast Iron Skillet Reviews Best Chef Knife Review Best Space Heater Reviews Best Electric Razor The Best Flannel Shirt Reviews Dish Drainer Reviews The Best Foot Spas Reviews Best Hair Dryer Review Best Nuface Reviews Filtrete Air Purifier Reviews Best Car Wax Review Best Garbage Disposal Reviews Best Hand Mixer Reviews Best Mouthwash Reviews Best Probiotic For Men Reviews Best Weed Killer Reviews Shoes For Standing All Day Reviews Nose Hair Trimmer Reviews Best Fuel Injector Cleaner Reviews Best Shampoo For Oily Hair The Best Waist Trainer The Best Gas Leak Detectors Best Cordless Iron Reviews Anne Pro Review lordcasino jupwin elitbahis casinoslot kralbet zingabet bodrum escort