Yargı Kararları’ Kategorisi için Arşiv

Vergide ne zaman yürütmenin durdurulması gerekir - 01 Ekim 2010

Vergi konusunda tarhiyat yapılmış ve konu davaya taşınmışsa, bu tutarlar, dava sonuçlanmadıkça tahsil edilemez. Bu nedenle de normalde vergi davalarında yürütmeyi durdurma otomatik/kendiliğinden olur, ayrıca mahkeme kararı gerekmez. Ancak aşağıda örneklerini verdiğimiz ve benzeri durumlarda işleme karşı açılan dava yürütmeyi otomatik olarak durdurmaz. İşleme karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinde bulunulması ve mahkemenin de bu […]


Toplam 1 sayfa1