Vergi Yargı Kararları’ Kategorisi için Arşiv

SGK idari para cezaları konusunda Anayasa Mahkemesi önemli bir iptal kararı verdi! - 05 Eylül 2014

SGK’ya yaptıkları itirazlarda veya idare mahkemesinde açmış oldukları davalarda haksız çıkmış olsalar dahi, daha önce yararlanmış oldukları %25 oranındaki indirim hakkını kaybetmeyecek ve SGK’ya gecikme cezası/gecikme zammı ile birlikte geri ödemek zorunda kalmayacaklardır.

Naylon fatura suçlamasına karşı alınacak önlemler - 08 Nisan 2014

Fatura bedellerinin banka üzerinden yapılmış olması tek başına naylon fatura suçunu ortadan kaldırmaz Piyasada naylon fatura diye anılan V.U.K’da sahte, muhteviyatı itibariye yanıltıcı belge (SMİYB) olarak tanımlanan ve yasalara göre hem hapis cezası ve hem de vergi ziyaı cezası uygulanan bu suça karşı ne gibi önlemler alınabilir? Banka üzerinden ödeme Bilindiği gibi V.U.K’nın göre tutarı […]

Vergi davalarının çoğunluğunu mükellefler mi kazanıyor - 13 Ocak 2014

Büyük Mükellef Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 2012 faaliyet raporuna göre bu dairenin mükelleflerinin açtığı davaların %71’i mükellefler lehine, %29’u vergi idaresi lehine sonuçlanmış.

Yargı’dan Maliye’ye damga vergisi dersi - 16 Ekim 2010

Damga vergisi ile ilgili Yeminli Mali Müşavirlerle mükellefler arasında düzenlenen tasdik sözleşmeleri konusunda yaşanan problemle ilgi yargı mükellef lehine karar verdi Bakanlık gerçekte tek örnek düzenlenmiş bu sözleşmelerin 2 örnek düzenlenmesi gerektiğini gerekçe göstererek ve 2005 yılından başlamak üzere geriye doğru tüm sözleşmelere ilişkin damga vergisi ve bua bağlı olarak Ceza ve geçmiş yılların gecikme […]

Boş BA BS formuna ceza kesilmez kararı çıktı - 07 Ekim 2010

Antalya'dan yine güzel bir karar çıktı. Kararda "Tebliğde hiç alışı-satışı olmayan mükellefler için bir düzenleme olmadığından, süresinde verilmeyen boş BaBs formu nedeniyle ceza kesmenin tebliğe ve kanuna uygun olmayacağı" gerekçesiyle vergi mahkemesi davayı mükellef lehine kabul etmiştir.         Kaynak: http://www.mustafagulsen.com/forum/forum_posts.asp?TID=68904  


Toplam 1 sayfa1