Category Archives: Vergi Cezaları

Naylon fatura suçlamasına karşı alınacak önlemler

Fatura bedellerinin banka üzerinden yapılmış olması tek başına naylon fatura suçunu ortadan kaldırmaz Piyasada naylon fatura diye anılan V.U.K’da sahte, muhteviyatı itibariye yanıltıcı belge (SMİYB) olarak tanımlanan ve yasalara göre hem hapis cezası ve hem de vergi ziyaı cezası uygulanan bu suça karşı ne gibi önlemler alınabilir? Banka üzerinden ödeme Bilindiği gibi V.U.K’nın göre tutarı… Read More »

Sahte Belge Kullanımı

Vergi kanunlarımızda kaçakçılık fiilleri için idari para cezalarının yanı sıra hürriyeti bağlayıcı cezalar da öngörülmüştür. Kaçakçılık fiilleri arasında uygulamada en çok karşılaşılanı, sahte veya yanıltıcı belge kullanımıdır.

Yangında Kaybedilen Defterler İçin Ne Yapmak Lazım?

Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Sonra neler yapmalıyım diye soruyu düzeltelim. Çünkü o kadar çok yapılacak şey var ki, birincisi acilen bu durumda olanların olayın meydana geldiğini öğrendikleri tarihten itibaren, yangının çıktığı ve defterlerin yandığını ne zaman öğrendiyse, muhtemelen yangın günü öğrenmiştir veya ertesi gün öğrenmiştir. O yangının olduğu meydana geldiği tarihten itibaren öğrendiğin kabul edelim.… Read More »

Gerçekdışı Bordro Düzenlemenin Cezası 3 Yıl Hapis

Vergi Usul Kanunu 359/b göre Vergi Kanunları açısından gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde, bunlar varmış gibi düzenlenen belgeye  Sahte Belge denir. Sahte Belge olarak tanımlayacak olduğumuz belgelere;  fatura, Sevk irsaliyesi, Ücret Bordrosu, Adisyon örnek olarak verilebilir. Ayrıca Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte, bu muamele veya durumu miktar ve mahiyet itibariyle gerçeğe… Read More »

Vergi incelemesinde dikkate alınacak hususlar

Vergi Usul Yasası’nın 137’nci maddesi gereği olarak söz konusu yasa ve diğer yasalar gereği defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemesine tabidirler. Ancak yasal düzenleme gereği vergi incelemesinin ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir mecburiyet yok. Bu nedenle vergi incelemesi her zaman yapılabilir.… Read More »

Özel Usülsüzlük Cezaları

01.08.2010 tarih 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesi ile  Vergi Usul Kanunun mükerrer 355. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasının  uygulanmasına ilişkin olarak belirlenmiş ceza oranı ve… Read More »