Vergi Cezaları’ Kategorisi için Arşiv

Naylon fatura suçlamasına karşı alınacak önlemler - 08 Nisan 2014

Fatura bedellerinin banka üzerinden yapılmış olması tek başına naylon fatura suçunu ortadan kaldırmaz Piyasada naylon fatura diye anılan V.U.K’da sahte, muhteviyatı itibariye yanıltıcı belge (SMİYB) olarak tanımlanan ve yasalara göre hem hapis cezası ve hem de vergi ziyaı cezası uygulanan bu suça karşı ne gibi önlemler alınabilir? Banka üzerinden ödeme Bilindiği gibi V.U.K’nın göre tutarı […]

2014 yılında uygulanacak vergi cezaları - 13 Ocak 2014

Fatura ya da fiş düzenlemeyenlere, 190 TL’den 97 bin TL’ye kadar ceza kesilebilecek. Aynı ceza, serbest meslek makbuzu düzenlemeyen doktor ve avukatlara da uygulanabilecek. Satıcıdan fiş, fatura ya da doktordan makbuz almayanlara da ceza var

Vergi yoklama memurlarının arama yetkisi var mıdır? - 28 Kasım 2011

Vergi Usul Kanunu’nun 127-133. maddelerinde düzenlenen yoklamada maksat, “Mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddî olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmektir.”

25 Kuruşluk sakıza fiş vermeyen 170 TL ceza - 10 Ocak 2011

1 Ocak 2011’den itibaren; yazar kasa fişi veya perakende satış fişi düzenlemeyenlere, düzenlemedikleri her belge için 170 TL “özel usulsüzlük cezası” kesilecek.

Sahte Belge Kullanımı - 27 Aralık 2010

Vergi kanunlarımızda kaçakçılık fiilleri için idari para cezalarının yanı sıra hürriyeti bağlayıcı cezalar da öngörülmüştür. Kaçakçılık fiilleri arasında uygulamada en çok karşılaşılanı, sahte veya yanıltıcı belge kullanımıdır.

İyi koca vergisi - 21 Aralık 2010

Ataköy’deki lüks sitede ev sahibi kadınlara “Nereden buldun?” diye soruldu. “Kocam hediye etti” diyen 125 kadına İntikal Vergisi kesildi

Yangında Kaybedilen Defterler İçin Ne Yapmak Lazım? - 20 Eylül 2010

Öncelikle geçmiş olsun diyelim. Sonra neler yapmalıyım diye soruyu düzeltelim. Çünkü o kadar çok yapılacak şey var ki, birincisi acilen bu durumda olanların olayın meydana geldiğini öğrendikleri tarihten itibaren, yangının çıktığı ve defterlerin yandığını ne zaman öğrendiyse, muhtemelen yangın günü öğrenmiştir veya ertesi gün öğrenmiştir. O yangının olduğu meydana geldiği tarihten itibaren öğrendiğin kabul edelim. […]

Gerçekdışı Bordro Düzenlemenin Cezası 3 Yıl Hapis - 16 Eylül 2010

Vergi Usul Kanunu 359/b göre Vergi Kanunları açısından gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde, bunlar varmış gibi düzenlenen belgeye  Sahte Belge denir. Sahte Belge olarak tanımlayacak olduğumuz belgelere;  fatura, Sevk irsaliyesi, Ücret Bordrosu, Adisyon örnek olarak verilebilir. Ayrıca Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte, bu muamele veya durumu miktar ve mahiyet itibariyle gerçeğe […]

Vergi incelemesinde dikkate alınacak hususlar - 06 Eylül 2010

Vergi Usul Yasası’nın 137’nci maddesi gereği olarak söz konusu yasa ve diğer yasalar gereği defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemesine tabidirler. Ancak yasal düzenleme gereği vergi incelemesinin ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir mecburiyet yok. Bu nedenle vergi incelemesi her zaman yapılabilir. […]

Özel Usülsüzlük Cezaları - 18 Ağustos 2010

01.08.2010 tarih 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesi ile  Vergi Usul Kanunun mükerrer 355. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasının  uygulanmasına ilişkin olarak belirlenmiş ceza oranı ve […]


Toplam 1 sayfa1