Türk Ticaret Kanunu’ Kategorisi için Arşiv

Anonim ve limited şirket olağan genel kurul toplantılarının yapılması zorunluluğu - 03 Mart 2014

Özel hesap dönemi seçmeyenanonim ve limited şirketlerin genel kurul toplantılarını 31 Mart 2014 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Yüzbinlerce şirkete kapanma tehlikesi! - 10 Şubat 2014

14 ŞUBAT 2014 tarihine sayılı günler kaldı.. limited ve anonim şirketlerin, sermayelerini Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile belirlenen “taban” rakamlara yükseltmeleri gerekiyor. Aksi halde, bu şirketler infisah etmiş yani sona ermiş sayılacak.

Ticari Alacaklara Uygulanacak Faiz Oranı - 30 Ocak 2014

Merkez Bankası, 2014 yılında mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelerde uygulanan temerrüt faiz oranını yıllık yüzde 12.75, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını 120 TL olarak belirledi.

Fatura, fiş ve diğer evraklarda olması gereken bilgiler - 16 Ocak 2014

Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği “ticari mektuplar”da ve “ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgeler”de tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkez adresi bilgileri bulunması zorunlu

Şirketlerin Ana Sözleşmelerinin YTTK’ya Uyum Süresi Uzatıldı - 29 Haziran 2013

Anonim Ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresi “01.07.2014” Tarihine Uzatılmıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Son Değişiklikler - 24 Ocak 2013

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Son Değişiklikler

2013 Yılı Ticari Defter Tasdikleri - 10 Aralık 2012

2013 yılı için ticari defterlerden hangilerinin, ne zaman ve ne şekilde tasdik edileceği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununda açıklanmıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili merak edilen sorular - 17 Nisan 2012

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili merak edilen sorular. 100 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu. Prof.Dr.Şükrü Kızılot

Yeni TTK Tüzük Taslakları Yayınlandı - 11 Nisan 2012

Yeni TTK İkincil Mevzuatına İlişkin “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tüzük Taslağı”üç adet Tüzük Taslakları, genel ve madde gerekçeleri ile birlikte www.gumruk.gov.tr adresinde kamuoyunun görüşüne sunulmuştur.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Elektronik İşlemler - 05 Nisan 2012

Yeni TTK ile çağdaş teknoloji uygulamalarına uyum sağlanması, ticari işlemlerin daha verimli, hızlı ve güvenli gerçekleştirilmesi için çeşitli alanlarda ve konularda elektronik işlemlere imkân tanıyan hükümler getirilmiştir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Ne Kadar Hazırsınız? - 29 Mart 2012

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte şirket sahipleri ciddi risk altında, yeni kanunun yükümlülklerini yerine getirmeyenleri hapis ve ağır para cezaları bekliyor.

Yeni TTK’nın Yürürlülük Ve Uygulama Tarihi - 21 Aralık 2011

Yeni Türk Ticaret Kanunu genel olarak 01/07/2012’de yürürlüğe girecektir. TTK ile ilgili bazı hükümler 2013 yılında yürürlüğe girecektir.


Toplam 2 sayfa12