Tebliğler Genelge Sirküler’ Kategorisi için Arşiv

Resmi Tebligatlar E-Mail Üzerinden Yapılacak! - 27 Mart 2014

KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan bir sistemdir.

Yabancı Paraların 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları - 05 Şubat 2014

31.12.2013 tarihi itibarıyla yapılacak değerlemelerde kullanılacak Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurlarının Yer Aldığı 434 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Ticari Alacaklara Uygulanacak Faiz Oranı - 30 Ocak 2014

Merkez Bankası, 2014 yılında mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelerde uygulanan temerrüt faiz oranını yıllık yüzde 12.75, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını 120 TL olarak belirledi.

2014 Yılına İlişkin Vergi Uygulamaları İle İlgili Genel Tebliğler - 04 Ocak 2014

2014 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Maktu Had ve Tutarlara İlişkin Tebliğler Resmi Gazete ‘de Yayımlandı.

Vergi iade talep dilekçe sistemi değişti - 14 Ekim 2013

10 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 429 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile iade talep dilekçelerinin standart hale getirilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Yeni Nesil Yazar Kasa Kullanma Mecburiyeti Ertelendi - 29 Haziran 2013

Yeni Nesil Yazar Kasa Kullanma Mecburiyeti 1/10/2013 Tarihine Ertelendi

Ba-Bs Formlarına Kesilmeyecek Usulsüzlük Cezaları - 06 Kasım 2012

Ba-Bs Formlarına Kesilmeyecek Usulsüzlük Cezaları ile ilgili 2012/1 VUK İç Genelgesi

Muhtasar Beyannamesi Stopaj Bildirimlerinde değişiklik yapıldı - 05 Mayıs 2012

Muhtasar Beyannamelerinde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesine İlişkin 82 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı. Bu zorunluluğa uymayan, eksik veya yanıltıcı bilgi veren mükellefler hakkında cezai müeyyidenin uygulanması cihetine gidilecektir.

KDV Tevkifatı Hakkında 117 No.lu KDV Tebliği - 27 Nisan 2012

KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 117 seri no.lu KDV Genel Tebliği.

Bazı Mükelleflerin Vergi Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı - 09 Nisan 2012

3 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği” ile 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Taksit Süreleri uzatılmı BKK’nın uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

“Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar” Hakkında Taslak Tebliğ Yayımlandı. - 23 Mart 2012

Maliye Bakanlığı Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları vasıtasıyla mükelleflerin perakende satışlarını daha kolay ve detaylı inceleyebilecek ve online veri sorgulama alt yapısını oluşturabilecek.

Defter tasdiklerine ilişkin 147 No’lu TÜRMOB Sirkülerleri - 17 Aralık 2011

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle sona erecek hesap döneminde tutulan defterlerin kapanış tasdiklerinin 31 Ocak 2012 tarihine kadar yapılacak, 2012 yılında tutulan defterlerin kapanış tasdikleri 30 Haziran 2013 yapılacaktır.


Toplam 3 sayfa123