Taşıtlar’ Kategorisi için Arşiv

Amortismana tabii iktisadi kıymetlerin satılması - 25 Eylül 2010

Vergi Usul Kanunu'nun 328 ve 329'uncu maddelerinde satış ve elden çıkma ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Bu maddelere göre; amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması (devir,trampa dahil) halinde alınan bedel ile bunların kayıtlı değerleri arasındaki fark kar ve zarar hesabına geçirilir. İşletme hesabı esasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerinde hasılat […]

Elektronik Ortamda 2. El Araç Satışı ve Yeni Plaka - 25 Eylül 2010

İkinci el araç devrinde Trafik Tescil şube müdürlüklerindeki çile, 1 Mayıs 2010′dan itibaren bitti. Bu tarihten itibaren ikinci el devir işlemleri noter kanalıyla gerçekleşecek. Emniyet Genel Müdürlüğü, ikinci el araç devir işlemlerinde yeni sisteme geçiyor. ikinci el araç sahipleri Trafik Tescil şubelerine ve Vergi Dairelerine gitmeyecek. Araç satış sözleşmesinin yanı sıra devir işlemleri de bu […]

Şirketlerin otomobil kiralama avantajları - 20 Eylül 2010

Şirketlerin Otomobil İhtiyaçları ve Operasyonel Kiralama Seçeneği Günümüzde şirketlerin iş süreçlerinde en çok faydalandıkları gereçlerin başında otomobiller gelir. Dolayısıyla birçok şirketin bütçelerinin önemli bir bölümü otomobil filolarının oluşturulması ve işletilmesine ayrılıyor. Doğal olarak da öncelikle insanın aklına bu ihtiyacın ne şekilde tedarik edilebileceği sorusu geliyor. Çoğumuzun aşina olduğu üzere, otomobiller peşin olarak veya banka kredisiyle […]

Kayıp veya hurda taşıta vergi kolaylığı geldi - 15 Eylül 2010

6009 sayılı Yasa ile yapılan düzenleme ve getirilen kolaylık aşağıda özetlenmiştir. 1. Uygulamadan, 28 Şubat 2009 tarihi itibariyle mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını yitirmiş taşıtlar yararlanabilecek. 2. Vergi kolaylığından yararlandırılacak taşıtın, 1998 veya daha eski model olması gerekiyor. 3. Taşıtın mevcut olmadığının veya taşıt vasfını yitirdiğinin, kanaat verici belgelerle kanıtlanması veya trafik tescil kuruluşu […]


Toplam 1 sayfa1