Şirketler’ Kategorisi için Arşiv

Anonim ve limited şirket olağan genel kurul toplantılarının yapılması zorunluluğu - 03 Mart 2014

Özel hesap dönemi seçmeyenanonim ve limited şirketlerin genel kurul toplantılarını 31 Mart 2014 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Yüzbinlerce şirkete kapanma tehlikesi! - 10 Şubat 2014

14 ŞUBAT 2014 tarihine sayılı günler kaldı.. limited ve anonim şirketlerin, sermayelerini Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile belirlenen “taban” rakamlara yükseltmeleri gerekiyor. Aksi halde, bu şirketler infisah etmiş yani sona ermiş sayılacak.

Sermaye Artışına İlişkin Duyuru - 09 Ocak 2014

Limited şirketlerde 10.000-TL Anonim şirketlerde 50.000-TL altın da olan şirketlerin 14 Şubat 2014 akşamına kadar tescil edilmek üzere ticaret sicil müdürlüğüne, harçları ödenerek müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Düzenlemeler - 30 Kasım 2011

12 Ocak 2011 tarihinde yasalaşan Yeni Türk Ticaret Kanunu özellikle iş ve ekonomi dünyasına radikal değişiklikler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek.

06.06.2008 Tarihi, Limited Şirket Eski Ortak ve Kanuni Temsilcileri İçin Bir Dönüm Noktasıdır. - 31 Ekim 2011

Limited şirket ortak ve kanuni temsilcilerinin şirket borçlarından dolayı sorumluluklarına ilişkin yasal düzenlemeler, 6183 Sayılı Kanun’un 34 ve mükerrer 35 ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddelerinde yapılmıştır.

Limited Şirketlerde Borçlardan dolayı takibat ve haciz - 04 Haziran 2011

Tüzel kişilerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanunî temsilcilerin şahsi mal varlıklarından tahsil edilecektir.

Şirkete borcu olan ortağın torba yasa karşısındaki durumu - 20 Mayıs 2011

Ortağı Olduğu Şirkete Olan Borcu, 6111 Sayılı Yasa Kapsamında Vazgeçilen Şirketleri Bekleyen Bir Tehlike

Şirketler İçin Merkezi Kayıt Sistemi “Mersis” - 29 Aralık 2010

Vatandaşlar için yapılan ‘Mernis’ projesinin bir benzeri olan şirketlere Merkezi Sicil Sistemi ‘Mersis’ projesi yürürlüğe girecek. Proje ile Türkiye’nin her yerindeki şirketler hakkında tüm bilgilere ulaşmak mümkün hale gelecek.

Şirket ünvanı girişte görünür bir yerde yazılmalı - 21 Ekim 2010

Ticaret unvanı, tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı isimdir. Yani, ticaret unvanı, taciri tanıtmaya ve onu diğer tacirlerden ayırt etmeye yarar ve sadece tacirler tarafından kullanılabilir. Bir başka deyişle, tacir olmayan kişiler mesela, esnaf ve sanatkârlar ticaret unvanı kullanamazlar. Türk Ticaret Kanunu, gerçek ve tüzel kişi bütün tacirleri, ticarî işletmelerine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla […]

Rekabet Kurumu banka hesap numarası değişti - 05 Ekim 2010

Şirket kuruluşlarında rekabet kurumuna yapılacak ödemelere ilişkin banka hesap numarası değiştirildi. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39/c maddesine göre, yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın on binde dördünün, 11.10.2010 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN: TR40 0001 […]

Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi - 25 Eylül 2010

Bakanlığımızın “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Ticaret Sicili Memurluklarında Uygulanması Hakkında Tebliğ”, 16 Nisan 2010 Tarihli ve 27554 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile, “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Oluşturulması” ve “Çevrimiçi Şirket İşlemleri” eylemleri kapsamında oluşturulan bilgi sistemi üzerinden Ticaret Sicili Memurluklarınca yapılan tescil, tadil, terkin işlemlerine ilişkin kayıtların elektronik ortamda merkezi […]

Limited Şirketlere ilişkin 40 soru 40 cevap - 02 Eylül 2010

Soru  1:Limited şirketlerde unvan olarak yazılamayacak ibareler nelerdir? Cevap :Limited ortaklığın ticaret ünvanında, ortaklığın “amaç ve konusu” ile “limited şirket” sözcükleri bulunmalıdır. Ortaklık ünvanında gerçek kişi adı yoksa, limited şirket kelimeleri “Ltd.Şti.” biçiminde de gösterilebilir. Tüzel kişi tacirlerin ticaret ünvanları Türkiye düzeyinde korunduğundan tespit edilen ünvanın daha önce herhangi bir sicil dairesinde tescil edilmemiş olması […]


Toplam 1 sayfa1