Sami Okutan’ Kategorisi için Arşiv

Ruhsatında Kamyonet İşli Olan Araçların KDV’si İndirilemez mi? - 21 Şubat 2012

Binek olmayan otomobillerin alış vesikalarından gösterilen KDV’lerin indiriminin önünde hiçbir yasal engel bulunmamaktadır. Bu konuda idareye bir düzenleme yapma yetkisi de verilmemiştir.

6111 Sayılı Yasaya Göre Emtia Kayda Alan İşletmeler, Ortaklardan Alacaklar İçin Vergi Ödemeyin. - 26 Aralık 2011

6111 sayılı yasayla işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtiaların kayıtlara alınmasına imkan getirildiği, kayıtlara alınan bu emtia karşılığının pasifte açılacak 525 – “Kayda Alınan Emtia Karşılığı” hesabında takip edilecek

Mükellef Kod Listesinde Olduğunu 3.Kişilerden Öğrenmemeli - 15 Aralık 2011

“Kod Kalktı İş Dünyası Rahat Nefes Aldı” diye iş hayatında büyük heyecan uyandıracağı düşünülen büyük duyurular yapılmıştı ancak sonradan tecrübe edenlerce kod listelerinin kalkmadığı görülmüştür.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde Bir Değişiklik Olmazsa, 6111 Sayılı Yasa Yeni Bir Adaletsizliğe Sebep Olacak. - 30 Kasım 2011

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen kriterlere bir parantez içi hüküm eklenerek 6111 sayılı yasayla getirlen düzeltme işlemlerinin bilançoya olan etkisi arındırılmak suretiyle kolaylık sağlanmalıdır.

Arsa Karşılığı Karşılıklı Teslimlerde KDV Farkı Olmamalıdır - 15 Kasım 2011

İnşaat işinin tamamlanmasından sonra ise, arsa sahibi işletme için inşaat karşılığında müteahhide verilen arsa için, müteahhit tarafından da arsa sahibi işletmeye arsa karşılığında verilen kısımlar için karşılıklı fatura düzenlenmelidir.

06.06.2008 Tarihi, Limited Şirket Eski Ortak ve Kanuni Temsilcileri İçin Bir Dönüm Noktasıdır. - 31 Ekim 2011

Limited şirket ortak ve kanuni temsilcilerinin şirket borçlarından dolayı sorumluluklarına ilişkin yasal düzenlemeler, 6183 Sayılı Kanun’un 34 ve mükerrer 35 ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddelerinde yapılmıştır.

Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Hesabındaki Fazlalıklar - 16 Eylül 2011

100 – “Kasa” ya da 131 – “Ortaklardan Alacaklar” hesabında fazlalıklar olan İşletmeler Artık Daha Rahat Olabilirler.

İrsaliyesi Ay Sonunda Düzenlenen Bir Malın Faturası Sonraki Aya Kalır mı? - 30 Haziran 2011

Faturanın 7 gün içersinde düzenlenmesi gerektiği ile birlikte, bu 7 günlük hak ile işlemin sonraki aya sirayet etmesi durumunda faturanın sonraki ayda da düzenlenebileceğinin anlaşılması, gerekmektedir.

6111 Sayılı Yasa, Teknik İflasa Sebep Olabilecek. - 05 Haziran 2011

6111 Sayılı Kanun ile getirilen uygulama biçimi sonucunda işletmelerin kayıtları fiili duruma uygun hale getirilirken, Türk Ticaret Kanunu’nun324. maddesini karşılayan sorunların doğacağı tabiidir.

Şirkete borcu olan ortağın torba yasa karşısındaki durumu - 20 Mayıs 2011

Ortağı Olduğu Şirkete Olan Borcu, 6111 Sayılı Yasa Kapsamında Vazgeçilen Şirketleri Bekleyen Bir Tehlike


Toplam 1 sayfa1