Defter ve Belgeler’ Kategorisi için Arşiv

Naylon fatura suçlamasına karşı alınacak önlemler - 08 Nisan 2014

Fatura bedellerinin banka üzerinden yapılmış olması tek başına naylon fatura suçunu ortadan kaldırmaz Piyasada naylon fatura diye anılan V.U.K’da sahte, muhteviyatı itibariye yanıltıcı belge (SMİYB) olarak tanımlanan ve yasalara göre hem hapis cezası ve hem de vergi ziyaı cezası uygulanan bu suça karşı ne gibi önlemler alınabilir? Banka üzerinden ödeme Bilindiği gibi V.U.K’nın göre tutarı […]

Yönetim kurulu ve müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiki için son gün 31 Ocak 2014 - 22 Ocak 2014

Anonim şirketlerde tutulması zorunlu olan yönetim kurulu karar defteri ile limited şirketlerde tutulması ihtiyari müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdikinin 31 Ocak 2014 tarihine kadar notere yaptırılması gerekiyor.

Fatura, fiş ve diğer evraklarda olması gereken bilgiler - 16 Ocak 2014

Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği “ticari mektuplar”da ve “ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgeler”de tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkez adresi bilgileri bulunması zorunlu

E-Defter Hakkında Ne Biliyorsunuz? - 14 Ocak 2014

Gelir İdaresi Başkanlığı, yayımladığı 67 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ve 2 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği ile e-defter konusunda önemli açıklamalar yaptı.

e-Fatura’ya geçiş 3 ay ertelendi - 13 Ocak 2014

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren belli mükellef grupları için zorunlu tutulan elektronik ortamda faturalaşma, bu mükelleflerin istemeleri halinde 1 Nisan 2014’e kadar kağıt ortamında da yapılabilecek.

2014 Yılında Türk Ticaret Kanunu’nda Uygulanacak İdari Para Cezaları - 04 Aralık 2013

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki idari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır

Ticari Defterlerin Tasdik Zamanı, Usulü ve Müeyyidesi - 29 Kasım 2013

Gerçek veya tüzel kişi olduğuna bakılmaksızın her tacirin, yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir tutması gerekmektedir. Şahıs şirketleri bu defterlere ek olarak genel kurul toplantı ve müzakere defterini de tutarlar.

01.01.2014 Tarihinden İtibaren Ticari Belgelerde Bulunması Gerekenler - 23 Kasım 2013

Ticari mektuplarda ve defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir

Defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi - 19 Eylül 2013

Vergi mevzuatımız, yasal defter ve belgelerin esas itibariyle beş yıl süreyle saklanması ve istendiğinde inceleme için ibraz edilmesini hüküm altına almış, bu hükümlere uymayanlara hem parasal ve hem de hürriyeti bağlayıcı ceza şeklinde ağır yaptırımlar öngörmüştür.

E-fatura konusunda en çok merak edilenler - 09 Eylül 2013

E-fatura konusunda yayımlanan geçen haftaki yazımızdan sonra okurlarımızdan çok sayıda soru aldık, bu sorulardan en çok tekrar edenleri ve verdiğimiz cevapları bugünkü yazımızda Siz değerli okurlarımızla paylaşmak istiyoruz. Kaç değişik yöntemle e-fatura düzenlenebilir? E-fatura süreçleri 3 yöntemden biri ile gerçekleşmek zorunda. Bunlar; – E-fatura portalı, – Entegrasyon usulü veya – Özel entegratör yöntemidir. Hangi yöntemi […]

E-fatura ve e-defter zorunluluğu - 20 Ağustos 2013

421 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile bazı mükellefler için e-fatura ve e-defter uygulamasını zorunlu hale getirdi. Elektronik olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenen faturalar ve defterler geçersiz sayılacak.

2013’te tutulacak ticari defterler belli oldu - 20 Aralık 2012

2013 yılında tutulacak defterlerin 31 Aralık’a kadar tasdik ettirilmesi gerekiyor. açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarına ilişkin tebliğ 19 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.


Toplam 3 sayfa123