Nasıl Yapılır?’ Kategorisi için Arşiv

Gelir Testi Nasıl Yapılıyor? - 12 Şubat 2012

Sigortalı olmayanların genel sağlık sigortası primlerinin devlet tarafından mı yoksa kendileri tarafından mı ödeneceği, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yaptıkları başvuru üzerine yapılacak gelir testi sonucunda ortaya çıkacak.

100 soruda 2010 kira gelirlerinin beyanı - 23 Şubat 2011

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde, aynı maddede sayılan mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirler, Mart ayının 1’i ile 25’i arasında yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi - 01 Şubat 2011

Geliri, sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükelleflerimiz için beyanname verme süresi 1 Şubat 2011 tarihinde başlıyor.

Vergi affı hesaplama tablosu - 06 Ocak 2011

”Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda yer alan kesinleşmiş vergi borçları, kesinleşmemiş veya ihtilaflı işlemler ve matrah artırımı ile ilgili örnek hesaplamalar

SGK Prim Bildirgesi için duyuru - 20 Ağustos 2010

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin; -102 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların sigorta primine esas kazanç bildirimlerinde; hakedilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemelerin ayrı ayrı gösterileceği, -Geçici 23 üncü maddesi ile de sözkonusu uygulamaya 2010/Temmuz ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet […]

KOSGEB Kobi Kredi ve Hibe Destekleri - 16 Ağustos 2010

15 Haziran 2010 SALI tarih 27612 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ ile KOBİ’lere yönelik 6 yeni destek programını yürürlüğe girdi. Destekler kapsamında KOBİ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, İşbirliği-Güç Birliği Destek Programı ve Genel Destek Programı yer alıyor.  – KOBİ […]

Kadınlara 4 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi… - 12 Ağustos 2010

  Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni yayınladığı tebliğ ve genelge ile bütün SSK'lı (4a) kadınlara doğum borçlanmasının önünü açtı. Getirilen kolaylığın hem 4 yıl sigortalılık süresi kazanmayı sağlayacağını, hem de emeklilik yaşını düşürecek. Doğum borçlanması düzenlemesi, hemen hemen bütün kadınları ilgilendiriyor. Ancak özellikle, emeklilik için gün sayan, prim günü eksik olan veya doğum borçlanmasıyla emeklilik yaşını […]

SGK sağlık Hizmeti (Aktivasyon – Giriş) işlemi - 10 Ağustos 2010

  Sigortalılar, emekliler ve aileleri, hastanelerde muayene olurken veya eczaneden ilaç alırken, elektronik ortamda aktivasyon işlemi yaptırmak zorunda. Aktivasyon sorgulama ve sağlık hizmetinde yararlanıp yararlanılmadığını aşağıdaki linkten öğrenilebilir. MÜSTAHAKLIK SORGULAMA SGK sağlık hizmeti (aktivasyon – giriş işlemi) için gerekli belgeler Çalışan Sigortalı için: a) Nüfus Hüviyet Cüzdanı Fotokopisi, Sigortalının Eşi için: a) Eşinin Nüfus Hüviyet […]


Toplam 1 sayfa1