manset3’ Kategorisi için Arşiv

Asgari Geçim İndirimi Tutarı ve Uygulaması - 04 Ocak 2016

Ücretleri gerçek usulde belirlenen işçilere ödenecek ücretler için hesaplanacak gelir vergisinden mahsup edilecek Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları, 2016 yılı asgari ücret tutarına paralel olarak değişmiştir.

6522 Sayılı Torba Yasa ile İlgili e-Kitap - 13 Ekim 2014

6522 Sayılı Torba Yasa ile İlgili Düzenlemeler Hakkında e-Kitap, Yasal Düzenlemeler, Makale, Bülten ve Videolar.

Faturalarda Sicil Numarası Yazılma Zorunluluğu - 04 Ocak 2014

Ticaret Sicil Numarası, Ticaret Unvanı, İşletmenin Merkez Adresini faturalarında, perakende satış vesikalarında, gider pusulalarında, müstahsil makbuzlarında, ücret bordrolarında, banka dekontlarında, makbuzlarında yer alacaktır.

Vergi iade talep dilekçe sistemi değişti - 14 Ekim 2013

10 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 429 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile iade talep dilekçelerinin standart hale getirilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Temmuz 2013’den sonra Asagri Ücret ve işverene maliyeti - 10 Temmuz 2013

1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti

2013 Yılı Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi - 30 Aralık 2012

29 Aralık 2012 Tarihinde 28512 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğe göre; 1 Ocak 2013 yılında ve 1 Temmuz 2013 tarihlerinde uygulanacak brüt asgari ücret tutarı ve net asgari ücret tutarı belirlendi.

2013 Defterleri İçin Sicil Tasdiknamesi Aranmayacak - 12 Aralık 2012

2013 Defter Tasdiklerinde Ticaret Sicil Tasdiknamesi Aranmayacağı ile İlgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yazısı

“Mükellef Bilgileri Bildirimi” 31 Mayıs’a Kadar Verilecektir! - 09 Nisan 2012

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Mükellef Bilgileri Bildirimini, bildirimlerini her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda vereceklerdir. Elektronik ortam dışında gönderilen bildirim verilmemiş sayılacaktır.

‘Mükellef Bilgileri Bildirimi’ zorunluluğu geldi - 12 Şubat 2012

Bildirim verme yükümlülüğü getirilen tüm mükellefler, bildirimlerini her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda verecekler. Bildirimin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması zorunlu.

İlave istihdam teşvikinde bilinmesi gerekenler - 25 Temmuz 2011

6111 Sayılı Torba Kanun’la getirilen 4447 Sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesi ile ilave istihdam yapan işverenlere belli nitelikteki işçileri istihdam etmeleri halinde sigorta primi işveren payı desteği sağlanmaktadır.

Mali Müşavirler SSK’lı olabilir mi? - 09 Temmuz 2011

Anayasamızın “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. ” maddesiyele kişilere verilen çalışma ve sözleşme hakkı kısıtlanamaz. Meslek mensuplarının olayı yargıya intikal ettirmelerinde fayda var.

Stok ve kasa affı için son hafta! - 26 Haziran 2011

“Kasadaki hayali para” ve “Ortaklardan olan hayali alacakların” affından yararlanmak isteyenler 30 Haziran 2011 Perşembe akşamına kadar başvuru yapmaları gerekiyor.


Toplam 4 sayfa123...Son »