KDV’ Kategorisi için Arşiv

Gayrimenkul Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranlari - 06 Şubat 2017

08.09.2016 ve 30.09.2017 tarihleri arasında teslimi gerçekleştirilecek net kullanım alanı 150 m2 üstü olan KONUT teslimlerinde KDV oranı % 8 olarak uygulanacaktır.

KDV Tevkifatı Hakkında 117 No.lu KDV Tebliği - 27 Nisan 2012

KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 117 seri no.lu KDV Genel Tebliği.

Ruhsatında Kamyonet İşli Olan Araçların KDV’si İndirilemez mi? - 21 Şubat 2012

Binek olmayan otomobillerin alış vesikalarından gösterilen KDV’lerin indiriminin önünde hiçbir yasal engel bulunmamaktadır. Bu konuda idareye bir düzenleme yapma yetkisi de verilmemiştir.

Toptan et satışlarında KDV oranı %1 oldu - 28 Kasım 2011

27/11/2011 Tarih ve 28125 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2466 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile toptan et teslimlerinde KDV oranı % 8’den %1’e düşürülmüştür.

Arsa Karşılığı Karşılıklı Teslimlerde KDV Farkı Olmamalıdır - 15 Kasım 2011

İnşaat işinin tamamlanmasından sonra ise, arsa sahibi işletme için inşaat karşılığında müteahhide verilen arsa için, müteahhit tarafından da arsa sahibi işletmeye arsa karşılığında verilen kısımlar için karşılıklı fatura düzenlenmelidir.

İrsaliyesi Ay Sonunda Düzenlenen Bir Malın Faturası Sonraki Aya Kalır mı? - 30 Haziran 2011

Faturanın 7 gün içersinde düzenlenmesi gerektiği ile birlikte, bu 7 günlük hak ile işlemin sonraki aya sirayet etmesi durumunda faturanın sonraki ayda da düzenlenebileceğinin anlaşılması, gerekmektedir.

Toptancı Hallerinde Yapılan Sebze Ve Meyve Satışlarında KDV Oranı - 28 Nisan 2011

Toptancı Hallerinde Yapılan Sebze Ve Meyve Satışlarında KDV Oranı

115 Nolu Kdv Genel Tebliği – Özel Esaslardan Genel Esaslara Dönüş - 22 Nisan 2011

115 Nolu Kdv Genel Tebliği KDV Mükelleflerinin Özel Esaslardan Genel Esaslara Dönüşü İle İlgili Duyuru

Yılsonu işlemlerinde KDV uyarıları - 21 Ocak 2011

Yıl sonu işlemlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) açısından dikkat edilmesi gereken konular

Fatura ödemleri açısından müteselsil sorumluluk - 26 Ekim 2010

Mükellefler mal veya hizmet aldığı işletmelerden almış oldukları faturalar için sahte ve muhteviyatı açısından yanıltıcı belge kapsamındaki müteselsil sorumluluktan kurtulmak için fatura ödemelerini banka kanalıyla tevsik etmesi gerekmektedir. Ödemeler üç şekilde yapılabilir. a. Ödemelerin işletmenin kendi çeki ile yapılması b. Ödemelerin banka havalesi veya EFT ile yapılması c. Ödemelerin müşteri çeklerinin cirosu ile yapılması A.Ödemelerin […]

Zayi olan ve değeri düşen mallarda KDV düzeltmesi - 17 Eylül 2010

KDV Kanununun 30/c maddesi uyarınca, zayi olan malların (deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olan mallar  hariç) alış vesikalarında gösterilen KDV nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyeceği belirtilmiştir. Kıymeti düşen malların "zayi olan mal" olarak değerlendirilemeyeceğine ilişkin Mali İdarenin ve Danıştay’ın […]


Toplam 1 sayfa1