Category Archives: KDV

Fatura ödemleri açısından müteselsil sorumluluk

Mükellefler mal veya hizmet aldığı işletmelerden almış oldukları faturalar için sahte ve muhteviyatı açısından yanıltıcı belge kapsamındaki müteselsil sorumluluktan kurtulmak için fatura ödemelerini banka kanalıyla tevsik etmesi gerekmektedir. Ödemeler üç şekilde yapılabilir. a. Ödemelerin işletmenin kendi çeki ile yapılması b. Ödemelerin banka havalesi veya EFT ile yapılması c. Ödemelerin müşteri çeklerinin cirosu ile yapılması A.Ödemelerin… Read More »

Zayi olan ve değeri düşen mallarda KDV düzeltmesi

KDV Kanununun 30/c maddesi uyarınca, zayi olan malların (deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olan mallar  hariç) alış vesikalarında gösterilen KDV nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyeceği belirtilmiştir. Kıymeti düşen malların "zayi olan mal" olarak değerlendirilemeyeceğine ilişkin Mali İdarenin ve Danıştay’ın… Read More »