İş ve Çalışma Mevzuatı’ Kategorisi için Arşiv

İşçilerin Ücretlerine Yapılan Hacizler Ve İşverenlerin Yapması Gerekenler - 02 Mart 2016

Çalışma yaşantısında olan herkesin merek ettiği  sorudur .4857 sayılı İŞ KANUNU madde 35 de  İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak,  işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır. Kanun koyucu belirtmiştir. Ve yine yasa koyucu […]

İş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma (ikale) yoluyla feshi ve sonuçları - 13 Ocak 2014

İşçi iş görmeyi taahhüt ettiği iş sözleşmesinde işveren ise sözkonusu iş karşılığı ödemesi gereken ücreti ödemeyi taahhüt eder. İşçi ile işveren arasında karşılıklı yapılan sözleşmenin her zaman için geçerli, haklı nedenlerle feshedilebilmesi olağan olduğu gibi karşılıklı anlaşma yoluyla da feshi mümkündür.

Geçici iş ilişkisi kurulmasının şartları nedir - 13 Ocak 2014

Geçici (ödünç) iş ilişkisi, bir işverenin kendi işçisini, aralarındaki iş sözleşmesi son bulmaksızın , iş görme edimini geçici ve kısa bir süre için gönderdiği kişinin yanında ve onun yönetimine tabi bir biçimde yerine getirmek üzere ekonomik bir karşılık elde ederek veya karşılıksız olarak bir başka işverene vermesiyle oluşan üçlü bir ilişkidir

İşverenin işletmesel nedenle iş akdini feshetmesi - 19 Eylül 2013

İşverenler ekonomik sebeple işyerinde kurulan bölümün kapatılması nedeni gibi benzer işletmesel nedenlerle çalışanların iş akdine son vermektedirler. işverenin geçerli nedenle iş akdini feshi adı altında 4857 sayılı İş Kanunu madde 18 ve devamında düzenlenmektedir.

Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Sıkca Sorulan Sorular - 26 Temmuz 2013

Yıllık ücretli izin hakkı işçinin işyerinde çalışmaya başladığı günden itibaren bir yıl sonra doğar. Deneme süresi bir yıllık süreye dahildir.

Temmuz 2013’den sonra Asagri Ücret ve işverene maliyeti - 10 Temmuz 2013

1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti

15 yıl ve 3600 gün şartıyla Kıdem Tazminatı alarak işten ayrılan işçi başka işte çalışabilir mi? - 27 Eylül 2011

SGK, 15 yıl ve 3600 gün sayısını doldurup yaşını bekleyen sigortalılara 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre ‘Kıdem Tazminatı Alabilir’ yazısı verilmektedir.

01.07.2011 den itibaren uygulanacak asgari ücret - 08 Haziran 2011

01.07.20011 Traihi itibari ile; 16 yaşını doldurmuş işçiler için asgari ücretin günlük tutarı 27,90 TL, aylık tutarı ise 837,00 TL, 16 yaşını doldurmamış işçiler için asgari ücretin günlük tutarı 23,85 TL, aylık tutarı ise 715,50 TL,

İşçi çıkarmanın da usulü - 16 Mayıs 2011

İşveren işçiyi keyfi olarak işten çıkaramaz. İşverenin, işçi çıkarırken iki konuya dikkat etmesi gerekiyor. Bunlardan biri ‘geçerli neden’ diğeri ise ‘haklı neden’dir.

Kısa çalışma ödeneği arttı - 19 Nisan 2011

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilecek. 4447 Sayılı Kanun'a göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işveren, kısa çalışma talebini, derhal gerekçeleri ile […]

6111 Sayılı Kanundan Sonra İşçi Şikayetlerini İş Müfettişleri İncelemeyecek - 12 Nisan 2011

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğü memurları 25.02.2011 tarihinden itibaren iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin şikayetlerini inceleyeceklerdir.

İşçi Şikayetlerinde Memurlar Müfettişlik yapacak - 29 Mart 2011

İşten ayrılan işçinin şikayetlerini Bölge Çalışma Müdürlüğü memurları inceleyecek4857 Sayılı İş Kanunu’nun 91. ve 92. Maddeleri değiştirilerek işçi şikayetleri ile ilgili denetimler ikiye ayrıldı.


Toplam 3 sayfa123