Forum’ Kategorisi için Arşiv

Gider Pusulası İle Sigortasız İşçi Çalıştırma - 03 Mart 2016

GİDER PUSULASI İLE SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA VE İŞVEREN AÇISINDAN TAŞIDIĞI RİSKLER Çalışma hayatında uygulamada sıkça karşılaşılan ancak gerekli özen ve dikkat gösterilmeyen konulardan bir tanesi de; işveren ile işçi arasında kurulan ilişkinin 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri dikkate alınmadan gerçekleştirilmesi ve buna bağlı olarak ödemelerin […]

İşçilerin Ücretlerine Yapılan Hacizler Ve İşverenlerin Yapması Gerekenler - 02 Mart 2016

Çalışma yaşantısında olan herkesin merek ettiği  sorudur .4857 sayılı İŞ KANUNU madde 35 de  İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak,  işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır. Kanun koyucu belirtmiştir. Ve yine yasa koyucu […]

Asgari Ücret Artışı Sonrası İşverene Prim Desteği Getiren Kanun Yasalaştı. - 21 Ocak 2016

Asgari ücret net tutarının 1300,99 TL yapılması ile birlikte işverene maliyetin 1935,23 TL’ye (SGK primi işveren payı % 20,5 olanlar için bu tutar 2017,58 TL’dir.) yükselmesi işverene 100 TL’lik prim desteğini gündeme getirmişti. Konuya ilişkin hazırlanan Teklif ise bir süredir Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekteydi. Yapılan görüşmeler sonucunda işverene prim desteği düzenlemesi son şeklini alarak […]

Tasfiye halindeki şirkette tebligat kime ve hangi adrese yapılır? - 21 Ocak 2016

Tasfiye halindeki şirkette tebligat kime ve hangi adrese yapılır? T.C. DANIŞTAY 7. DAİRE E. 2000/6448 K. 2002/508 T. 12.2.2002 • TEBLİGATIN KİMLERE YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Tasfiye Halinde Şirkete Yapılacak Tebligatlar – Tasfiye Memurunun Tescil Olunan Adresine Yapılması Gerektiği ) • ÖDEME EMRİ TEBLİGATI ( Tasfiye Halinde Şirkete/Tasfiye Memurunun Bilinen Adreslerine Tebligat Yapılması Gerektiği – Bilinen […]

Mal alım-satımlarınızı teyit ederek bildirin - 19 Ocak 2016

Mal alım-satımlarınızı teyit ederek bildirin Maliye, başta kayıt dışı ve sahte fatura ile mücadele etmek üzere başlattığı mal alınan ve satılan mükelleflerin bildirilmesi yükümlülüğünü günümüzde birçok işlemin kontrolü için kullanır oldu. Mali müşavirler üzerinde oluşan yüklerden birisini de bu bildirimler oluşturuyor. Bilindiği gibi, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) […]

İhbar Süresi (Öneli) ve İhbar Tazminatı Nedir? - 09 Ocak 2016

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin (hizmet akdinin), işveren veya işçi tarafından tek taraflı olarak sona erdirileceği durumlarda, sözleşmeyi sona erdirecek tarafın maddede belirtilen süre kadar önceden karşı tarafa haber vermesi gerekmektedir.

2016’da Uygulanacak SGK idari para cezaları - 08 Ocak 2016

2016’da Uygulanacak SGK idari para cezaları

Banka kara listesine düşmemek için nelere dikkat etmeliyiz - 08 Ocak 2016

Kredi kartınızı düzenli kullanın Kredi ödemeleriniz ve kredi kartlarınızla ilgili yaptığınız tüm işlemler aslında sizin kredi notunuzu oluşturur. Kredi kartınızın özellikle minimum ödeme tutarlarını birkaç günlük geç ödemeniz bile kredi notunuzda oynama yapabilir. Kredi kartınızın borcunu tam olarak ödemek ise kredi notunuzu arttırır. Tabii kredi ödemelerinizde zamanında yapmanız şart. Fazla kart kullanmayın Çok fazla kredi […]

SGK idari para cezalarında af nasıl uygulanacak? - 04 Kasım 2014

İdari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Dikkat! SGK bildirilmeyen şirket ortakları için ceza yazacak - 16 Ekim 2014

5510 sayılı Kanun’un geçici 57’nci maddesinin birinci fıkrası gereği, şirket tüzel kişilikleri tarafından ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar için verilmesi gereken kağıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 11/12/2014 tarihine kadar verilmesi halinde ilgili bildirgeler kanuni süresinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır. Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan ve ödemesi yapılmayan […]

Taşıtlarla İlgili Kredi Faizlerinin Muhasebeleştirilmesi - 16 Eylül 2014

 GİDERLEŞTİRİLMESİNDE DÖNEMSELLİK SORUNU İşletmeler, faaliyetlerinin gerektirdiği mal veya hizmet üretiminde bulunmak ve faaliyetlerini devam ettirebilmek üzere gerekli yatırımları yapmak zorundadırlar. Yatırımların yapılabilmesi için işletmeler finansal kaynağa ihtiyaç duyarlar. Finansal kaynak temin etmek için başlıca iki yol vardır. Birincisi öz kaynakla finansman, diğeri ise yabancı kaynakla finansmandır. Yabancı kaynakla finansmanın işletmeye belirli bir maliyeti bulunmaktadır. Rekabetin […]

Yabancı uyruklu eşlerin sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları - 16 Eylül 2014

Yazımızda yabancı uyruklu eşlerin genel sağlık sigortalılığı hakkında değerlendirmelerde bulunacağız. Görüyoruz ki artık yabancı ülke vatandaşlarıyla evlenmeler çoğaldı, sosyal güvenlik ve sağlık alanında yabancı uyruklu vatandaşlara hak vermede ülkemizin dünyada hatırı sayılır bir yeri olduğu konusunda fazla bir araştırmaya gerek olmadığı aşikardır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin (10) […]


Toplam 5 sayfa123...5...Son »