Category Archives: Ekonomi-Ticaret

Aile şirketlerinde kriz yönetimi için alınacak tedbirler

Yüzde 95’ini aile şirketlerinin oluşturduğu ve sermaye piyasalarının sığlığı nedeniyle sadece orta ve küçük ölçekliler değil, büyük ölçekli şirketlerin de “aile şirketi” olduğu Türkiye ekonomisinde aile şirketlerimizin bu kriz ortamından en az zarar ile hatta güçlenerek çıkması için alınacak tedbirleri ne kadar çabuk alır ve hayata geçirirsek, krizden en az seviyede etkilenip hatta güçlenerek çıkabiliriz.… Read More »

1985 yılı öncesi araçların borcu siliniyor.

Süresi 30 Haziran 2010’da sona eren, taşıtın hurdaya ayrılarak vergi borçlarının silinmesi uygulamasının kapsamı genişletilerek uygulama süresi uzatıldı. 1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6009 sayılı ‘Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararname’lerde Değişiklik Yapılmasna Dair Kanun’un geçici 5’inci maddesinde Hurda uygulamasını yönlendiren 5838 sayılı Kanun’un Geçici 2’nci maddesinde söz konusu… Read More »

Yabancıların çalışma izin işlemleri

Yabancıların çalışma izin taleplerine ilişkin işlemlerin objektif ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını teminen 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayı ile değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. 2/8/2010 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak olan değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir: 1- Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş… Read More »

2.El Araç Satışında KDV Oranı

2’nci el olarak bilinen, kullanılmış binek otomobiller ile zirai amaçlı kullanılan araçlarda %1 oranında katma değer vergisi hesaplanırken; ticari taksiler, kamyonet ve yük taşıma amaçlı araçlarla, otobüs, midibüs, minibüs ve özel amaçlarla yapılmış motorlu taşıtların kullanılmış olanlarının satış yolu ile tesliminde ise %18 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır. Kullanılmış araç satışında uygulanacak katma değer vergisi… Read More »

Dedektif Muhasebeciler Geliyor

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan akademik eğitimini verdikleri "Bağımsız Adli Muhasebe Uzmanlığı", sertifika programıyla, iş hayatında dedektif gibi hile verisi toplayan adli muhasebecilerin hizmet vermeye başlamasına az kaldığını belirtti.  İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan yaptığı yazılı açıklamada, kurumsal çatıları altında hizmet veren Akademi’de verilen sertifika programları sonrası iş hayatında çok yakında "dedektif gibi hile verisi toplayan" muhasebecilerle… Read More »

Bankadan ödenmeyen kiranın cezası kime kesilir?

Maliye Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre 500 lirayı geçen her kira bankadan ödenmek zorunda. Ev sahipleri kira gelirlerini banka dekontuyla ispat edemezlerse Maliye ceza kesebilir. Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 257'nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi hükmü olarak ‘Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini, banka, benzeri finans veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik zorunluluğu getirmeye… Read More »

Yüksek maaşa vergi müjdesi

Ağırlıklı olarak vergi konusunda düzenlemeler içeren ve TBMM Genel Kurulunda ''temel yasa'' olarak görüşülen ''Torba Tasarı''nın ilk bölümü kabul edildi. Birinci bölümde yer alan ve tasarının ilk 25 maddesini oluşturan düzenlemelere göre, gelir vergisi dilimleri ve uygulanacak vergi oranları, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenlenerek, ücretlilerin daha geç yüzde 35'lik dilime geçmesi sağlanıyor. Yüzde… Read More »

KOSGEB’ten KOBİ’lere 500 milyon liralık destek

KOSGEB yeni dönemde altı önemli teşvik-destek paketini devreye sokuyor. Bunun için 500 milyon TL’lik bir kaynakla hareket edecek olan kurum, 100 bin KOBİ’ye destek olmayı planlıyor. Bu ay itibarı ile il il dolaşarak destek paketlerini KOBİ’lere anlatacak olan KOSGEB ilk toplantısını geçen hafta İstanbul İkitelli OSB’de yaptı. KOSGEB, 1 Temmuz tarihinden itibaren devrim niteliğinde bir… Read More »

Doğum Borçlanması

5510 sayılı kanun 4/A Kapsamında çalışan kadınlara tanınan analık borçlanma hakkı getirilmiş, eski adıyla SSK yeni adıyla (4/A'lı) olarak çalışırken doğum yapan ve gerek doğum izinleri gerekse doğum sonrası sürelerde işe gidemediği süreleri sigortalı hale getirme yani borçlanma hakkı 1 Ekim 2008 günü başlamıştır.  Kanunu'nun 41. maddesine göre; "… Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya… Read More »