Ekonomi-Ticaret’ Kategorisi için Arşiv

TÜBİTAK’tan Özel Sektöre Büyük Hibe Desteği - 19 Nisan 2012

TÜBİTAK, oluşturduğu teşvik sistemiyle Türk sanayi şirketlerine Ar-Ge maliyetlerinin yüzde 85’ine kadar hibe desteği verme kararı aldı.

Yıllık ücretli izin ve uygulaması - 26 Haziran 2011

4857 sayılı iş kanunun 53,54,55,56,57 ve 58. maddelerinde yıllık ücretli izin ile ilgili hak ve yükümlülükler ayrı başlıklar halinde düzenlemiştir. “Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği” Yıllık ücretli izin hakkının esaslarını belirtmiştir.

DERNEK BEYANNAMESİ FORMUNU DOLDURMA REHBERİ - 29 Nisan 2011

Dernek Beyannamesinin Doldurulmasında Ve Mülki İdare Amirliğine Verilmesinde Uyulması Gereken Genel Esaslar

Yeni Türk Ticaret Kanunu kabul edildi - 16 Ocak 2011

Türk Ticaret Kanun tasarısı Mecliste görüşülerek kabul edilmiştir. Ticari hayata ilişkin bir çok önemli düzenleme getiren ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek.

Ticari hayatta ödemelerin ispatı - 06 Aralık 2010

Ticari hayatımızda fatura, çek, ödeme ve tahsilat makbuzu, defter tasdiki, ödemelerin belgelendirilmesi, fatura, ödeme ve defter kapanışlarıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenler.

KOBİ’lere 3 Milyar Liralık Kredi Desteği - 12 Kasım 2010

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, KOBİ’lere toplam 3 Milyar TL’lik kredi destek programını 11 Kasım 2010 tarihinde açıkladı.

Aile şirketlerinde kriz yönetimi için alınacak tedbirler - 04 Eylül 2010

Yüzde 95’ini aile şirketlerinin oluşturduğu ve sermaye piyasalarının sığlığı nedeniyle sadece orta ve küçük ölçekliler değil, büyük ölçekli şirketlerin de “aile şirketi” olduğu Türkiye ekonomisinde aile şirketlerimizin bu kriz ortamından en az zarar ile hatta güçlenerek çıkması için alınacak tedbirleri ne kadar çabuk alır ve hayata geçirirsek, krizden en az seviyede etkilenip hatta güçlenerek çıkabiliriz. […]

1985 yılı öncesi araçların borcu siliniyor. - 03 Ağustos 2010

Süresi 30 Haziran 2010’da sona eren, taşıtın hurdaya ayrılarak vergi borçlarının silinmesi uygulamasının kapsamı genişletilerek uygulama süresi uzatıldı. 1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6009 sayılı ‘Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararname’lerde Değişiklik Yapılmasna Dair Kanun’un geçici 5’inci maddesinde Hurda uygulamasını yönlendiren 5838 sayılı Kanun’un Geçici 2’nci maddesinde söz konusu […]

Yabancıların çalışma izin işlemleri - 30 Temmuz 2010

Yabancıların çalışma izin taleplerine ilişkin işlemlerin objektif ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını teminen 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayı ile değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. 2/8/2010 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak olan değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir: 1- Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş […]

2.El Araç Satışında KDV Oranı - 28 Temmuz 2010

2’nci el olarak bilinen, kullanılmış binek otomobiller ile zirai amaçlı kullanılan araçlarda %1 oranında katma değer vergisi hesaplanırken; ticari taksiler, kamyonet ve yük taşıma amaçlı araçlarla, otobüs, midibüs, minibüs ve özel amaçlarla yapılmış motorlu taşıtların kullanılmış olanlarının satış yolu ile tesliminde ise %18 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır. Kullanılmış araç satışında uygulanacak katma değer vergisi […]

Dedektif Muhasebeciler Geliyor - 26 Temmuz 2010

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan akademik eğitimini verdikleri "Bağımsız Adli Muhasebe Uzmanlığı", sertifika programıyla, iş hayatında dedektif gibi hile verisi toplayan adli muhasebecilerin hizmet vermeye başlamasına az kaldığını belirtti.  İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan yaptığı yazılı açıklamada, kurumsal çatıları altında hizmet veren Akademi’de verilen sertifika programları sonrası iş hayatında çok yakında "dedektif gibi hile verisi toplayan" muhasebecilerle […]

Bankadan ödenmeyen kiranın cezası kime kesilir? - 22 Temmuz 2010

Maliye Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre 500 lirayı geçen her kira bankadan ödenmek zorunda. Ev sahipleri kira gelirlerini banka dekontuyla ispat edemezlerse Maliye ceza kesebilir. Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 257'nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi hükmü olarak ‘Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini, banka, benzeri finans veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik zorunluluğu getirmeye […]


Toplam 8 sayfa123...5...Son »