Ekonomi-Ticaret – MuhasebeBilgisi.COM İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Ekonomi-Ticaret”

TÜBİTAK’tan Özel Sektöre Büyük Hibe Desteği

TÜBİTAK, oluşturduğu teşvik sistemiyle Türk sanayi şirketlerine Ar-Ge maliyetlerinin yüzde 85'ine kadar hibe desteği verme kararı aldı.

Yıllık ücretli izin ve uygulaması

4857 sayılı iş kanunun 53,54,55,56,57 ve 58. maddelerinde yıllık ücretli izin ile ilgili hak ve yükümlülükler ayrı başlıklar halinde düzenlemiştir. "Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği" Yıllık ücretli izin hakkının esaslarını belirtmiştir.

DERNEK BEYANNAMESİ FORMUNU DOLDURMA REHBERİ

Dernek Beyannamesinin Doldurulmasında Ve Mülki İdare Amirliğine Verilmesinde Uyulması Gereken Genel Esaslar

Yeni Türk Ticaret Kanunu kabul edildi

Türk Ticaret Kanun tasarısı Mecliste görüşülerek kabul edilmiştir. Ticari hayata ilişkin bir çok önemli düzenleme getiren ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek.

Ticari hayatta ödemelerin ispatı

Ticari hayatımızda fatura, çek, ödeme ve tahsilat makbuzu, defter tasdiki, ödemelerin belgelendirilmesi, fatura, ödeme ve defter kapanışlarıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenler.

KOBİ’lere 3 Milyar Liralık Kredi Desteği

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, KOBİ'lere toplam 3 Milyar TL'lik kredi destek programını 11 Kasım 2010 tarihinde açıkladı.

Aile şirketlerinde kriz yönetimi için alınacak tedbirler

Yüzde 95’ini aile şirketlerinin oluşturduğu ve sermaye piyasalarının sığlığı nedeniyle sadece orta ve küçük ölçekliler değil, büyük ölçekli şirketlerin de “aile şirketi” olduğu Türkiye ekonomisinde…

1985 yılı öncesi araçların borcu siliniyor.

Süresi 30 Haziran 2010’da sona eren, taşıtın hurdaya ayrılarak vergi borçlarının silinmesi uygulamasının kapsamı genişletilerek uygulama süresi uzatıldı. 1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan…

Yabancıların çalışma izin işlemleri

Yabancıların çalışma izin taleplerine ilişkin işlemlerin objektif ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını teminen 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi…

2.El Araç Satışında KDV Oranı

2’nci el olarak bilinen, kullanılmış binek otomobiller ile zirai amaçlı kullanılan araçlarda %1 oranında katma değer vergisi hesaplanırken; ticari taksiler, kamyonet ve yük taşıma amaçlı…

Dedektif Muhasebeciler Geliyor

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan akademik eğitimini verdikleri "Bağımsız Adli Muhasebe Uzmanlığı", sertifika programıyla, iş hayatında dedektif gibi hile verisi toplayan adli muhasebecilerin hizmet vermeye başlamasına…

Bankadan ödenmeyen kiranın cezası kime kesilir?

Maliye Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre 500 lirayı geçen her kira bankadan ödenmek zorunda. Ev sahipleri kira gelirlerini banka dekontuyla ispat edemezlerse Maliye ceza kesebilir. Vergi…

Yüksek maaşa vergi müjdesi

Ağırlıklı olarak vergi konusunda düzenlemeler içeren ve TBMM Genel Kurulunda ''temel yasa'' olarak görüşülen ''Torba Tasarı''nın ilk bölümü kabul edildi. Birinci bölümde yer alan ve…

KOSGEB’ten KOBİ’lere 500 milyon liralık destek

KOSGEB yeni dönemde altı önemli teşvik-destek paketini devreye sokuyor. Bunun için 500 milyon TL’lik bir kaynakla hareket edecek olan kurum, 100 bin KOBİ’ye destek olmayı…

Doğum Borçlanması

5510 sayılı kanun 4/A Kapsamında çalışan kadınlara tanınan analık borçlanma hakkı getirilmiş, eski adıyla SSK yeni adıyla (4/A'lı) olarak çalışırken doğum yapan ve gerek doğum…