Diğer Kanunlar’ Kategorisi için Arşiv

Noterler de mirasçılık belgesi verebilecek - 19 Nisan 2011

6217 sayılı ‘Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14. maddesiyle 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu değişikliklere göre noterler de mirasçılık belgesi verebilecek.

Borçlar Kanunu’nun da İşçi Hakları - 24 Şubat 2011

Türk Borçlar Kanunumuzun İş Kanunu kapsamı dışında kalan çalışanlarla ilgili hükümleri “Genel Hizmet Sözleşmesi” başlığı altında düzenlenmiş işçiler ile bunları çalıştıranların borçlarına ayrıntılı biçimde yer verilmiştir.

100 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu - 19 Şubat 2011

Kanun yasalaşıp uygulamaya geçtiğinde ortaya çıkabilecek sorulara cevap vermek amacıyla hazırlanan “100 Soruda Yeni Ticaret Kanunu” adlı çalışma

Türk Ticaret Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı - 14 Şubat 2011

13 Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

“Torba Tasarı” Komisyondan Geçti - 16 Ocak 2011

Ağırlıklı olarak kamunun vergi ile sosyal güvenlik prim alacaklarını yeniden yapılandıran ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler içeren “Torba Tasarı”, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Veraset ve intikalde uygulama incelikleri - 23 Aralık 2010

Karşılıksız servet intikali vergiye tabidir. Veraset yoluyla intikalde vergi tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

TCK’nda görevi kötüye kullanma suçu değiştirildi - 20 Aralık 2010

Türk Ceza Kanunu’nda görevi kötüye kullanma suçunun kanuni unsuru ile bu suça uygulanacak yaptırımlarda değişiklik yapılmıştır.


Toplam 1 sayfa1