Bildirimler’ Kategorisi için Arşiv

İstirahatlı Sigortalı Bildirmleri - 04 Mart 2013

Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçer.

“Mükellef Bilgileri Bildirimi” Hakkında Sık Sorulan Sorular - 25 Mayıs 2012

Mükelleflerin “Mükellef Bilgileri Bildirimi” ödevini yerine getirirken karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde yayımlanan “sık sorulan sorular” çalışması

“Mükellef Bilgileri Bildirimi” 31 Mayıs’a Kadar Verilecektir! - 09 Nisan 2012

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Mükellef Bilgileri Bildirimini, bildirimlerini her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda vereceklerdir. Elektronik ortam dışında gönderilen bildirim verilmemiş sayılacaktır.

Kesin Mizan Bildirimini Unutmayın - 16 Mart 2012

403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına tabi mükelleflere, 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getirilmiştir.

Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme ve Dönem Sonu İşlemleri (2012) - 15 Mart 2012

2012 Yılı Vergi ve Beyanname Düzenleme Rehberleri ve Dönem Sonu İşlemleri. Ticari Kazanc Vergilendirilme Rehberi , Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi , Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi - 26 Şubat 2012

2011 yılı kira gelirlerinin beyan dönemi 1-25 Mart 2012 tarihleri arasındadır. Bu nedenle mükelleflerimiz 1 MART 2012 tarihinden itibaren ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ KİRA BEYANNAME SİSTEMİ ‘ni kullanmaya başlayabileceklerdir.

‘Mükellef Bilgileri Bildirimi’ zorunluluğu geldi - 12 Şubat 2012

Bildirim verme yükümlülüğü getirilen tüm mükellefler, bildirimlerini her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda verecekler. Bildirimin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması zorunlu.

Beyanname Verme Ve Ödeme Süreleri - 08 Aralık 2011

Katna Değer Vergisi, Muhtasar, Geçici Vergi ve diğer veri beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.

Kira ödemeleri B formuna dahil edilecek mi? - 29 Kasım 2011

Vergi Usul Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257.maddelerinin verdiği yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı mükelleflerden bilgi isteme hakkı bulunmakta ve bu bilgileri belli fasılalarla devamlı olarak isteyebilmektedir.

Kira gelirleri ile ilgili son gelişmeler - 12 Ekim 2011

TÜRKİYE’de Eylül 2011itibariyle kira gelirlerinden dolayı vergi mükellefi olanların sayısı 1 milyon 42 bin 837’ye ulaşmış durumda.Bu yazımızda, kira gelirleri konusunda Maliye Bakanlığı özelgeleriyle netleşen son gelişmelere yer vereceğiz.

Eksik gün bildiriminin usul ve esasları - 27 Haziran 2011

Aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin; sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (EK-10) SGK’ya verilmeli

6111 Sayılı Torba Yasa SGK Başvuru Dilekçeleri - 11 Mart 2011

6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Kapsamında Yapılacak Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Dilekçeleri


Toplam 2 sayfa12