Araştırma-Röportaj’ Kategorisi için Arşiv

KOBİ ler İçin Yeni KOSGEB Destekleri - 03 Ekim 2010

Kalkınma ve büyümenin özel sektör eliyle sağlanabileceği genel kabul gören bir gerçektir. Özel Sektörün büyük bölümü de küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren yaklaşık 3,4 milyon KOBİ tüm işletmelerin %99.9unu oluşturmakta, istihdam yaratılması, yatırım sağlanması, girişimciliğin geliştirilmesi ve genel makro ekonomik göstergelere önemli katkılar sağlamaktadır. KOBİler; endüstrileşmenin, sağlıklı bir sosyal yapının, gelir […]


Toplam 1 sayfa1