İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yargı’dan Maliye’ye damga vergisi dersi

Damga vergisi ile ilgili Yeminli Mali Müşavirlerle mükellefler arasında düzenlenen tasdik sözleşmeleri konusunda yaşanan problemle ilgi yargı mükellef lehine karar verdi

Bakanlık gerçekte tek örnek düzenlenmiş bu sözleşmelerin 2 örnek düzenlenmesi gerektiğini gerekçe göstererek ve 2005 yılından başlamak üzere geriye doğru tüm sözleşmelere ilişkin damga vergisi ve bua bağlı olarak Ceza ve geçmiş yılların gecikme zammı almaya çalışıyor.

Hem mükellefler hem de meslek mensupları sözleşmelerin tek örnek düzenlenmiş olduğunu olmayan ikinci örnek için damga vergisi istenemeyeceğini gerekçe göstererek itiraz ediyorlar. Gerekçe son derece haklı. Damga vergisi kağıt üzerinden alınan bir vergidir. Yani kağıt yoksa damga vergisi de yoktur.

Aslında Bakanlık iki örnek düzenlemeliydiniz diye istiyor bu vergiyi. Ama Bakanlığın sözleşme iki örnek olmalı demesinin de hukuki gerekçesi yok.

Nitekim sonuç değişmiyor olay yargıya gidiyor. Davalar sonuçlanmaya başladı. Bakın İzmir’deki bir Vergi Mahkemesi nasıl bir hukuk dersi veriyor:

“…. Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler tasdik konuları ve tasdike ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirleneceği düzenlenmiş olup, söz konusu hususlar arasında sözleşmelerin kaç nüsha düzenleneceği konusunda idareye bir takdir yetkisi tanınmamış iken, karşılıklı olarak bir veya iki veya daha fazla nüsha düzenlenmesi mümkün olan sözleşmenin örnek olarak tebliğ ekinde verilen sözleşme örneğinde sözleşmenin iki nüsha düzenlendiğinin yazılı olmasından hareketle eksik nüsha düzenlendiği halde ikinci nüshaya ait damga vergisinin beyan dışı bırakıldığı varsayımına dayanmaktadır.”

Mahkeme bu gerekçeyle mükellefi haklı buluyor ve istenen damga vergisini kaldırıyor.

Atilla DÖLARSLAN
Gözlem Gazetesi