İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Torba Yasayla birlikte silinecek borçlar

Torba Yasanın yürürlüğe girmesiyle kamuya karşı olan bazı yükümlülükler, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Bunlar;

· Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince 6183 Sayılı Kanun kapsamında takip edilmekte olan ve her birinin tutarı 50 TL'nin altında kalan vergiler, harçlar, ecrimisiller, öğrenci kredisi borçları gibi asıl borçlar ile tutarına bakılmaksızın bunlara bağlı ceza ve faizler,

· Sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 50 lirayı aşmayan borçlar ile tutarına bakılmaksızın bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferileri,

· Her birinin tutarı 50 TL'nin altında kalan gümrük idaresine ödenmesi gereken asıl borçlar ile tutarına bakılmaksızın bunlara bağlı olarak kesilmiş olan faiz gibi feri borçlar,

· 65 TL'nin altında kalan gümrükçe uygulanan idari para cezaları ve tutarına bakılmaksızın bunlara uygulanan faizler.

· 100 TL'nin altında kalan ve vergi veya prim aslı daha önceden ödenmiş borçlara bağlı feri borçlar,

· 120 TL'nin altında kalan trafik cezası gibi idari para cezaları,

· 12 TL'nin altında kalan karayolu ve köprü geçiş ücretleri,

· Sigara kullanımından kaynaklananlar hariç olmak üzere, belediyelerce kesilmiş olan ve tutarı 145 TL'yi geçmeyen idari para cezaları.

Burada dikkat edilmesi gereken konu, Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince 6183 Sayılı Kanun kapsamında takip edilmekte olanlar dışındaki tüm borçların 31/12/2010 tarihinden öncesi vadeliler ve tutarı yukarıda belirttiğimiz rakamların altında kalanlarının kendiliğinden kalkacağıdır. Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince 6183 Sayılı Kanun kapsamında takip edilmekte olanlar için ise otomatik terkin sadece vadesi 31/12/2004 öncesine ilişkin borçlar bakımından geçerlidir.

Dikkat! Unutulan küçük tutarlardaki vergi borcunuzu öğrenmeyi ihmal etmeyiniz.

Bu hatırlatmanın önemi 2005 ve izleyen yıllarda özellikle KDV beyannamelerinde ödenecek KDV çıkmaması nedeniyle herhangi bir ödeme yapmamış olan mükellefler bakımından çok önem arz etmektedir. Bu mükellefler için her ne kadar ödenecek KDV çıkmasa dahi beyanname verilmesi nedeniyle doğan damga vergilerinin ödenmesi gerekiyordu. Oysa mükellef sanki ödeyeceği bir vergi doğmamış gibi davranıyordu. Bu dönemler arasında ödenmemiş olan damga vergilerinden 10 TL'nin üzerinde olanlar (10 TL halen yürürlükte olan ve 6183 Sayılı Kanun kapsamındaki alacaklarda uygulanan genel terkin sınırıdır) yukarıda açıkladığımız otomatik terkin kapsamına girmemektedir. Bu borçların da yasa kapsamında ödenebilmesi, ilgili vergi dairesine bizzat veya idarenin belirleyeceği çerçevede elektronik ortamda başvuru yapılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, unutulan bu tutarlar 50 TL'nin altında olmalarına rağmen otomatik terkin olmayacaktır. Bunun için yasanın yayımını takip eden günlerde ve elbette 2 Mayıs tarihinden önce internet vergi dairesi aracılığıyla veya bizzat başvuru yapılarak vergi borcu bulunup bulunmadığını öğrenmek önem arz etmektedir.

Osman Arıoğlu
Bugün

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuş ürünler stethoscope case