İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

SGK tecil faizi ve gecikme zammı oranı değişti

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca çıkarılan 2010-119 Sayılı Genelgede,  6183 sayılı AATUHK uygulamasında gecikme zammı ve tecil faizi oranlarında yapılan değişikliğe paralel olarak  kurum alacaklarına uygulanan tecil faizi ve gecikme zammı oranlarında değişiklik yapıldığı belirtilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca çıkarılan  2010-119 Sayılı Genelgede

• Kurumlarınca  yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde olan 21/10/2010 tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemleri ile daha önce taksinlendirilip vadesi bu tarihten sonra gelen taksitlere  uygulanan yıllık % 12 oranında tecil faizinin uygulanacağı,

• Kurumun prim ve diğer alacakları dışında kalan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre tahakkuk ettirilen damga vergileri ile uygulama süreleri 1/1/2004 tarihinden önce sona ermiş olmakla beraber henüz tahsil edilmemiş eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi alacaklarına, 19/10/2010 tarihine kadar eski oranlar, 19.10.2010 tarihinden itibaren ise yeni oran üzerinden (% l.40) oranında gecikme zammı uygulanacağı,

belirtilmiştir.