İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Oda aidat 2.taksit ödemeleri son gün 31 Ekim

Yıllık ve munzam oda aidatlarının 2010 yılına ilişkin ikinci taksitlerin 31 Ekim 2010 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları ve deniz ticaret odalarının 5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca, yıllık ve munzam aidatların odalara her yıl Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitle ödenmesi gerekmektedir.

Söz konusu Kanunun 25. maddede ise munzam aidat tutarlarının, gerçek kişi tacir ve sanayicilerin bir önceki yıla ilişkin gelir vergisi beyannamelerinde gösterdikleri ticarî kazanç toplamı üzerinden, tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise yine bir önceki yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterdikleri ticari bilanço karı üzerinden binde beş oranında hesaplanacağı (zarar etmiş olması halinde munzam aidat ödenmeyeceği) hüküm altına alınmıştır.

Süresinde ödenmeyen aidatlar için 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesinde belirtilen oranda (19 Ekim 2010 tarihinden itibaren aylık % 1,40) gecikme zammı tahsil edilecektir.

Buna göre 2010 yılına ilişkin yıllık ve munzam aidatların ikinci taksitlerinin, bağlı bulunulan odalara 31 Ekim 2010 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.