İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hamilelerin sorgusuz muayene hakkı vardır

1 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63 ve 67’ncimaddeleri gereğince analık sigorta yardımları için hamile kadına ait sağlık karnesi olması gerekmez. Daha doğrusu artık sağlık karnesi yerine geçen SGK ana bilgisayarında aktive edilmiş olması gerekmez. Bu sebeple de SGK ile sözleşmesi olan tümkamu ve özel hastaneler ve sağlık kuruluşları, hamile kalan her kadını, sorgusuz sualsizmuayene ve tedavi etmek zorundadırlar.

Sağlık Sigortası Kanunu’nun 67’ncimaddesine göre;

– 18 yaşını doldurmamış olanlar,

– Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler,

– Acil haller,  İş kazası ilemeslek hastalığı halleri,

– Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar,

– 63’üncümaddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri gereğince sağlanan sağlık hizmetleri,

– 75’incimaddede sayılan afet ve savaş ile grev ve lokavt hali durumlarında herhangi bir şart aranmaksızın ilgililere konularıyla ilgili tümsağlık hizmetleri verilmek zorundadır.

İlgili düzenlemeye göre;

“c) Analık sebebiyle ayakta veya yatarak yapılacakmuayene, hekimin göreceği lüzumüzerine teşhis için gereken klinik muayeneler, doğum, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teşhise dayalı olarak yapılacak tıbbi müdahale ve tedaviler, hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbi sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbi bakım ve tedaviler” için hamile kadına “Sigortan var mı”, “Eşinin sigortası var mı” diye sorulmadan sağlık yardımı verilmelidir.    

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuş ürünler stethoscope case bahisnow giriş casino slot