İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Gelirini gizleyenler yaşadı

 Yüzbinlerce ya da milyonlarca lira gelir elde edip, bunu hiç bildirmeyen ya da düşük bildirenler, sembolik tutarda bir vergi ödediklerinde, bunlara gizledikleri gelirin hesabı sorulamayacak.

KİRA GELİRİNİ BİLDİRMEYENLER

Torba Yasa ile özellikle yüksek tutarda kira geliri elde edip gizleyenler açısından büyük birfırsat doğdu.
Sembolik bir ödeme yapacaklar. O kadar…

ÖRNEK: Remzi Bey 2006 yılında 200 bin TL, 2007’de 220 bin TL, 2008’de 250 bin TL,2009’da da 280 bin TL olmak üzere, toplam 850 bin TL konut kira gelirini gizleyip, vergidairesine beyan etmemiş, gelir vergisi de ödememiştir.
Torba Yasa’ya göre, Remzi Bey;

· 2006 yılı için 382 TL,
· 2007 yılı için 413 TL,
· 2008 yılı için 449 TL,
· 2009 yılı için 489 TL,

Toplam 1.733 TL öderse, kendisine “Remzi Bey sen 850 bin TL konut kira gelirini gizleyip, vergi ödememişsin. Hani bunun vergisi?” diye sorulamayacak.

Buna göre, Nuriye Hanım Teyze de 2009 yılında elde ettiği 100 bin lira konut kira gelirinigizlemişse, o da 489 TL ödeyip kurtulacak.

Bu olayın ilginç yönü, kira gelirinin gizlenen tutarı ne olursa olsun, aynı vergiyi ödeyecekve herkes kurtulacak.

GAYRİMENKUL SATIP KAZANCINI BİLDİRMEYEN

Onlar da yaşadı.. Bir miktar para ödeyecekler, olay bitecek.

ÖRNEK: Cemal Bey, 2007’de 500 bin TL’ye aldığı arsayı, 2009’da 3 milyon TL’ye satmışancak bundan doğan kazancı bildirip, gelir vergisini ödememiştir.

Bedriye Teyze’de arsasını müteahhide vermiş. Aldığı 25 dairenin tamamını 2008 yılında 6milyon liraya satmış, kazancını bildirmediği için 6 kuruş dahi gelir vergisi ödememiştir.

Bu durumda;
– Cemal Bey 1.630 TL,
– Bedriye Teyze’de 1.496 TL
ödediğinde, kendilerine “Hani bu milyonlarca lira kazancın gelir vergisi?” diye sorulamayacak. Bu tutar işletme hesabı esasına göre defter tutanların, beyan etmesi gereken asgari tutarın yüzde 20’si olarak esas alınıyor. Örneğin 2007 için 6.880 TL’nin,2008 yılı için 7.480 TL’nin, 2009 için de 8.150 TL’nin yüzde 20’si olarak hesaplanıyor.
Bu uygulama, başka kazancı olup bunu bildirmeyenler için de söz konusu.

GAYRİMENKUL SATIŞ VEYA BAŞKA KAZANCI HİÇ BİLDİRMEYEN

· 2006: 1.274 TL
· 2007: 1.376 TL
· 2008: 1.496 TL
· 2009: 1.630 TL
TOPLAM – 5.776 TL öderse, hakkında hiçbir işlem yapılmayacak.

Sahte faturayı alanlar avantajlı düzenleyen değil
MATRAH artırımından, sahte ya da kapsamı itibariyle yanıltıcı belge alanlar ile kapsamıitibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler yararlanabilecek. Bu şu demek oluyor; ileride bufiilleri nedeniyle hapis cezası istemiyle, haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılamayacak. Ancak sahte belge düzenleyenler böyle bir avantajdanyararlanamayacaklar. Özetle sahte belge düzenleyene taviz yok.

Matrah artırımı yönünden kaçakçılık fiilleri tabloda gösterilmiştir.

Yurtdışı kazancını ya da parasını gizleyenler dört ayak üstüne düştü

YURTDIŞINDA kazanç elde edenlerin, bu gelirlerini Türkiye’de beyan etmeleri gerekiyor.Aynı şekilde, yurt dışında parası olanların faiz ve benzeri gelirlerini de Türkiye’de beyan edip, gelir vergisi ödemeleri gerekiyor (Gelir Vergisi Kanunu Md.85).
Torba Yasa’dan yararlanarak, parasını getirecek ya da kazancını bildirecek olanlarındurumu, üç başlık altında özetlenebilir.

1- Vergi İnceleme riski Kalkıyor
· Yurt dışındaki parasını getirenler; 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları ya da bunlardandiledikleri yıl için Yasa’nın Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarihi izleyen ikinci ayın sonunakadar “matrah artırımı” uygulamasından yararlanıp, tabloda belirtilen vergileri yani toplam 5.776 TL’yi ödediklerinde, 2006-2009 yılları vergi incelemesine tabi tutulma-yacaklar.
Getirdikleri dövizin 2010 yılı getirisini de 1-25 Mart 2011 tarihinde yıllık gelir vergisibeyannamesi ile beyan edip ödeyecekler.
2- Sembolik bir vergi ödenecek
· Yurt dışından getirilen dövizlerle ilgili olarak yüzde 2 yerine tabloda belirtilen vergiödenecek.
3- Ülke sınırı yok
· Yurt dışında parası olanlar, ülke sınırlaması olmaksızın, hangi ülkede olursa olsun paralarını Türkiye’ye getirebilecekler.

Olay yalnızca yurt dışında parası bulunanlarla sınırlı değil. 2006-2009 döneminde yurtdışından elde ettiği kazancı Türkiye’de beyan etmeyenler onmilyonlarca dolar kazanmış olsalar dahi tablodaki vergiyi ödediklerinde, o yıllar için kendilerinden başka bir vergi ya da ceza istenmeyecek.

SAHTE FATURA ALANLAR AVANTAJLI DÜZENLEYENLER DEĞİL

Matrah artırımından, sahte ya da kapsamı itibariyle yanıltıcı belge alanlar ile kapsamı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler yararlanabilecek. Bu şu demek oluyor; ileride bu fiilleri nedeniyle hapis cezası istemiyle, haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılamayacak. Ancak sahte belge düzenleyenler böyle bir avantajdan yararlanamayacaklar. Özetle sahte belge düzenleyene taviz yok.

Matrah artırımı yönünden kaçakçılık fiilleri tabloda gösterilmiştir.

Şükrü KIZILOT
Hürriyet