Personele verilen Ramazan Paketinin Vergisi - 11 Temmuz 2013

Ramazan ayında personele verilen erzak paketlerinin doğrudan gider yazılması, ayrıca söz konusu erzak paketleri için ödenen Katma Değer Vergisi’nin de indirim konusu yapılması mümkün değildir.

6111 Sayılı Yasaya Göre Emtia Kayda Alan İşletmeler, Ortaklardan Alacaklar İçin Vergi Ödemeyin. - 26 Aralık 2011

6111 sayılı yasayla işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtiaların kayıtlara alınmasına imkan getirildiği, kayıtlara alınan bu emtia karşılığının pasifte açılacak 525 – “Kayda Alınan Emtia Karşılığı” hesabında takip edilecek

Yeni TTK’nın Yürürlülük Ve Uygulama Tarihi - 21 Aralık 2011

Yeni Türk Ticaret Kanunu genel olarak 01/07/2012’de yürürlüğe girecektir. TTK ile ilgili bazı hükümler 2013 yılında yürürlüğe girecektir.

Defter tasdiklerine ilişkin 147 No’lu TÜRMOB Sirkülerleri - 17 Aralık 2011

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle sona erecek hesap döneminde tutulan defterlerin kapanış tasdiklerinin 31 Ocak 2012 tarihine kadar yapılacak, 2012 yılında tutulan defterlerin kapanış tasdikleri 30 Haziran 2013 yapılacaktır.

SMMM ve YMM’ler Evi Ofis Olarak Kullanabilir mi? - 15 Aralık 2011

Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikle getirilen, meslek mensuplarının büro edinme zorunluluğu, açılan davanın reddedilmesi yoluyla Danıştay tarafından da onaylanmıştır.

Mükellef Kod Listesinde Olduğunu 3.Kişilerden Öğrenmemeli - 15 Aralık 2011

“Kod Kalktı İş Dünyası Rahat Nefes Aldı” diye iş hayatında büyük heyecan uyandıracağı düşünülen büyük duyurular yapılmıştı ancak sonradan tecrübe edenlerce kod listelerinin kalkmadığı görülmüştür.

SGK Sitesinden Hizmet Dökümü Alınabilecek - 14 Aralık 2011

SGK’ nun internet adresi üzerinde 15.12.2011 tarihinden itibaren çalışanlar nüfus bilgilerini girerek sorgulama yapabilecekler. Kişisel bilgileri sorgu kapsamının dışında bırakmak isteyenler dilekçeyle başvuru yapabilecek.

Türk Ticaret Kanun İle Getirilen Yenilikler ve Bağımsız Denetim (SLAYT) - 12 Aralık 2011

Türk Ticaret Kanun İle Getirilen Yenilikler ve Bağımsız Denetim. Yeni TTK’nın Muhasebe Hukuku ve Uygulamalarına Getirdiği Yenilikler. Ticaret Sicili Müessesine Yönelik Getirilen Yenilikler. Şirketler Hukukuna İlişkin Yenilikler

Beyanname Verme Ve Ödeme Süreleri - 08 Aralık 2011

Katna Değer Vergisi, Muhtasar, Geçici Vergi ve diğer veri beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.

Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Düzenlemeler - 30 Kasım 2011

12 Ocak 2011 tarihinde yasalaşan Yeni Türk Ticaret Kanunu özellikle iş ve ekonomi dünyasına radikal değişiklikler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde Bir Değişiklik Olmazsa, 6111 Sayılı Yasa Yeni Bir Adaletsizliğe Sebep Olacak. - 30 Kasım 2011

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen kriterlere bir parantez içi hüküm eklenerek 6111 sayılı yasayla getirlen düzeltme işlemlerinin bilançoya olan etkisi arındırılmak suretiyle kolaylık sağlanmalıdır.

Kira ödemeleri B formuna dahil edilecek mi? - 29 Kasım 2011

Vergi Usul Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257.maddelerinin verdiği yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı mükelleflerden bilgi isteme hakkı bulunmakta ve bu bilgileri belli fasılalarla devamlı olarak isteyebilmektedir.


Toplam 25 sayfa123...5...Son »